اطلاعیه ها

صلوات
منوی دانشکده
حسابدار و امین اموال

کارشناس حسابداری

 

نام و نام خانوادگی: اکبر طباطبایی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

 

امین اموال

 

نام و نام خانوادگی: اسد سلیمانی

 

آدرس: یاسوج - خیابان شهید جلیل - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 07433234115
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107