اطلاعیه ها

صلوات
مجله مهارتهای و مراقبتهای بالینی دانشکده پرستاری و مامایی
منوی دانشکده
حسابدار و امین اموال

کارشناس حسابداری

 

نام و نام خانوادگی: زهرا صیاد

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

 

امین اموال

 

نام و نام خانوادگی: اسد سلیمانی

 

آدرس: یاسوج - خیابان پارک ساحلی به سمت بیمارستان امام سجاد (ع) - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107