اطلاعیه ها

صلوات
منوی دانشکده
معرفی واحد تحصیلات تکمیلی

معرفی واحد تحصیلات تکمیلی

       واحد تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری یاسوج به استناد رأی دویست و نهمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی مورخ 89/11/23 و موافقت وزارت متبوع  با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته آموزش پرستاری در اسفند ماه 1389 راه اندازی گردید. این واحد در مهرماه سال 1390 با پذیرش 7 دانشجو در رشته آموزش پرستاری  با دو گرایش پرستاری داخلی و جراحی و پرستاری بهداشت جامعه رسماً شروع بکار کرد. در سال های 1391 و 1392 علاوه بر دو گرایش فوق الذکر نیز اقدام به تربیت دانشجو در رشته آموزش پرستاری گرایش روان پرستاری نمود. در مهرماه سال 1393 بر اساس بازنگری برنامه رشته کارشناسی ارشد آموزش پرستاری توسط شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت متبوع و تغییر عنوان رشته کارشناسی ارشد آموزش پرستاری به چهار رشته مجزای بالینی، واحد تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری یاسوج در سه رشته پرستاری داخلی و جراحی، روان پرستاری و پرستاری سلامت جامعه اقدام به پذیرش دانشجو نمود. همچنین در مهرماه سال 1397، پذیرش دانشجو در رشته پرستاری کودکان آغاز گردید.

 

آدرس: یاسوج - خیابان شهید جلیل - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 07433234115
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107