منو اصلی
معرفی واحد تحصیلات تکمیلی
  • واحد تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری  و مامایی یاسوج   به استناد رأی دویست و نهمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی مورخ 23/11/1389  و موافقت وزارت متبوع  با  پذیرش  دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته آموزش پرستاری در اسفند ماه 1389 راه اندازی گردید. این واحد در مهر سال 1390 با پذیرش7 دانشجو در رشته آموزش پرستاری  با دو گرایش پرستاری داخلی و جراحی و پرستاری بهداشت جامعه  رسما شروع بکار کرد.  در سال های 92 و 91 علاوه بر دو گرایش فوق الذکر نیز اقدام به تربیت دانشجو در رشته آموزش پرستاری  گرایش روان پرستاری نمود.  در مهر ماه سال 1393 بر اساس بازنگری برنامه رشته کارشناسی ارشد آموزش پرستاری توسط شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت متبوع و تغییرعنوان رشته  کارشناسی ارشد آموزش پرستاری به چهار رشته مجزابالینی، واحد تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری  و مامایی یاسوج در سه رشته پرستاری داخلی-جراحی، روان پرستاری و پرستاری سلامت جامعه اقدام به پذیرش دانشجو کرد.

 


 

لینکهای مفید