اطلاعیه ها

صلوات
منوی دانشکده
ترکیب اعضای شورای تحصیلات تکمیلی

ترکیب شورا :

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

آدرس الکترونیکی

1

دکتر شهلا نجفی

سرپرست دانشکده

shahlaiss@yahoo.com

2

دکتر اردشیر افراسیابی

معاون پژوهشی و مسئول تحصیلات تکمیلی و دبیر شورا

afrasiabifar@yahoo.com

3

دکتر محسن سالاری

معاون آموزشی و عضو شورا

salarimo@yums.ac.ir

4

خانم دکتر نازآفرین  حسینی

عضو شورا

n_hosseini@nm.mui.ac.ir

5

دکترمحمد ذوالعدل  

عضو شورا

zoladl@yahoo.com

6

دکتر علی کرم علمداری

عضو شورا

alialamdari2009@gmail.com

7

دکتر عبدالله پورصمد

عضو شورا

Ab-poursamad@yahoo.com

8 خانم سیما محمد حسینی

عضو شورا

hossini3270@yahoo.com
9

دکتر خیراله نوریان

عضو شورا

Noorian20@yahoo.com
آدرس: یاسوج - خیابان شهید جلیل - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 07433234115
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107