منو اصلی
ترکیب اعضای شورای تحصیلات تکمیلی

ترکیب شورا :

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

آدرس الکترونیکی

دریافت روزمه

1

دکتر خیراله نوریان

رئیس دانشکده و عضو شورا

Noorian20@yahoo.com

 

2

دکتر اردشیر افراسیابی

مسئول تحصیلات تکمیلی و دبیر شورا

afrasiabifar@yahoo.com

 

3

خانم شهلا نجفی

معاون آموزشی دانشکده و عضو شورا

shahlaiss@yahoo.com

 

4

خانم دکتر نازآفرین  حسینی

معاون پژوهشی دانشکده و عضو شورا

n_hosseini@nm.mui.ac.ir

 

5

دکترمحمد ذوالعدل         

عضو شورا

zoladl@yahoo.com

 

6

دکتر علی کرم علمداری

عضو شورا

alialamdari2009@gmail.com

 

 

لینکهای مفید