منو اصلی
وظایف شورای تحصیلات تکمیلی

 

وظایف شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

 

  • همکاری با مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه، تصمیمات هیأت رئیسه و آیین نامه­ ها و برنامه­ های مصوب 
  •  تدوین وپیشنهاد برنامه­ های آموزشی دوره­ های کارشناسی ارشد به شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
  • پیشنهاد تغییرات لازم در نحوه، اجرای برنامه ­های درسی در چهارچوب ضوابط مصوبات ابلاغی
  •   بررسی آیین نامه ­تحصیلا ت تکمیلی و اظهار نظر درباره آنها
  •  پیشنهاد طرح های مناسب آموزشی غیر رسمی کوتاه مدت و میان مدت به شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
  •  برآورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدیددردوره های تحصیلات تکمیلی وارائه آن به تحصیلات تکمیلی دانشگاه
  •  بررسی کیفیت آموزشی دوره ها ی تحصیلات تکمیلی
  •  بررسی کیفیت آموزشی اعضای هیئت علمی فعال در دوره های تحصیلات تکمیلی
  •  بررسی پیشنهاد تاسیس رشته ها ودوره های تکمیلی جدید در دانشکده
  •  تصویب عناوین پایان نامه های تحقیقاتی دوره های کارشناسی ارشد

 

لینکهای مفید