آرایش ترمی
برنامه دروس كارشناسي ارشد پرستاري داخلي و جراحي  مصوب سال 1389
نيمسال
نام درس
شماره درس
تعداد واحد
ساعات درس
پيش نياز
نوع واحد
تئوري
عملي
كارآموزي
جمع
تئوري
عملي
كارآموزي
جمع
1
نظريه ها و كاربرد آن در پرستاري
60301
2
 
 
2
34
 
 
34
 
اصلي
1
طرح و برنامه ريزي درسي
60302
2
 
 
2
34
 
 
34
 
تخصصي الزامي
1
تحليل آمار ي ( آمار پيشرفته )
60303
3
 
 
3
51
 
 
51
 
اصلي
1
پرستاري داخلي و جراحي 1
60304
2
 
 
2
34
 
 
34
 
تخصصي اختياري
1
كارآموزي پرستاري داخلي و جراحي 1
60305
 
 
1
1
 
 
51
51
 
تخصصي اختياري
1
فيزيولوژي پيشرفته
60306
2
 
 
2
34
 
 
34
 
تخصصي اختياري
1
زبان تخصصي 1
60307
2
 
 
2
34
 
 
34
 
پيشنياز
2
روش تحقيق آشنايي با منابع و وسايل ابزار تحقيق
60308
5/1
5/
 
2
26
17
 
43
آمار پيشرفته
اصلي
2
روش ها و فنون تدريس
60309
2
 
 
2
34
 
 
34
 
تخصصي الزامي
2
اندازه گيري و سنجش در تعليم و تربيت
60310
2
 
 
2
34
 
 
34
 
اصلي
2
كامپيوتر و سيستم هاي اطلاع رساني
60311
1
1
 
2
17
34
 
51
 
پيشنياز
2
پرستاري داخلي و جراحي 2
60312
2
 
 
2
34
 
 
34
پرستاري داخلي و جراحي 1
تخصصي اختياري
2
كارآموزي پرستاري داخلي و جراحي 2
60313
 
 
1
1
 
 
51
51
 
تخصصي اختياري
2
زبان تخصصي 2
60314
2
 
 
2
34
 
 
34
زبان تخصصي 1
پيشنياز
3
تمرين تدريس
60315
 
2
 
2
 
68
 
68
 
 
3
سمينار مسائل پرستاري ( خدمات و آموزش)
60316
2
 
 
2
34
 
 
34
 
تحقيق و تتبع
3
پرستاري داخلي و جراحي 3
60317
2
 
 
2
34
 
 
34
پرستاري داخلي جراحي 2
تخصصي اختياري
3
كاراموزي پرستاري داخلي و جراحي 3
60318
 
 
1
1
 
 
51
51
 
تخصصي اختياري
3و4
پايان نامه و طرح تحقيق
60319
 
 
 
6
 
 
 
 
 
تحقيق و تتبع
 
آدرس: یاسوج - خیابان شهیدجلیل - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 07433234115
لینک های مرتبط:
آمار بازدیدکنندگان:

بازدید کنندگان آنلاین:1
بازدید امروز سایت:85
بازدید این صفحه:4706
تعداد کل بازدید:498398
خدمات فناوری اطلاعات:

تغییر رمز VPN
سرور فایل و برنامه دانشگاه
وب سایت های دانشگاه
Off Campus
اتوماسیون اداری
سامانه ها:

آزمون اسکی

سامانه نوید

سامانه سما

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است.
طراحی و توسعه در اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات 2020