اطلاعیه ها

برگزاری جشن روز پرستاری به مناسبت ولادت حضرت زینب(س) در روز پرستار،
برگزاری جلسه آشنایی دانشجویان جدیدالورود
ثبت نام حضوری دانشجویان کارشناسی ناپیوسته مامایی ورودی بهمن 96
منوی دانشکده
آرایش ترمی
برنامه دروس كارشناسي ارشد پرستاري داخلي و جراحي  مصوب سال 1389
نيمسال
نام درس
شماره درس
تعداد واحد
ساعات درس
پيش نياز
نوع واحد
تئوري
عملي
كارآموزي
جمع
تئوري
عملي
كارآموزي
جمع
1
نظريه ها و كاربرد آن در پرستاري
60301
2
 
 
2
34
 
 
34
 
اصلي
1
طرح و برنامه ريزي درسي
60302
2
 
 
2
34
 
 
34
 
تخصصي الزامي
1
تحليل آمار ي ( آمار پيشرفته )
60303
3
 
 
3
51
 
 
51
 
اصلي
1
پرستاري داخلي و جراحي 1
60304
2
 
 
2
34
 
 
34
 
تخصصي اختياري
1
كارآموزي پرستاري داخلي و جراحي 1
60305
 
 
1
1
 
 
51
51
 
تخصصي اختياري
1
فيزيولوژي پيشرفته
60306
2
 
 
2
34
 
 
34
 
تخصصي اختياري
1
زبان تخصصي 1
60307
2
 
 
2
34
 
 
34
 
پيشنياز
2
روش تحقيق آشنايي با منابع و وسايل ابزار تحقيق
60308
5/1
5/
 
2
26
17
 
43
آمار پيشرفته
اصلي
2
روش ها و فنون تدريس
60309
2
 
 
2
34
 
 
34
 
تخصصي الزامي
2
اندازه گيري و سنجش در تعليم و تربيت
60310
2
 
 
2
34
 
 
34
 
اصلي
2
كامپيوتر و سيستم هاي اطلاع رساني
60311
1
1
 
2
17
34
 
51
 
پيشنياز
2
پرستاري داخلي و جراحي 2
60312
2
 
 
2
34
 
 
34
پرستاري داخلي و جراحي 1
تخصصي اختياري
2
كارآموزي پرستاري داخلي و جراحي 2
60313
 
 
1
1
 
 
51
51
 
تخصصي اختياري
2
زبان تخصصي 2
60314
2
 
 
2
34
 
 
34
زبان تخصصي 1
پيشنياز
3
تمرين تدريس
60315
 
2
 
2
 
68
 
68
 
 
3
سمينار مسائل پرستاري ( خدمات و آموزش)
60316
2
 
 
2
34
 
 
34
 
تحقيق و تتبع
3
پرستاري داخلي و جراحي 3
60317
2
 
 
2
34
 
 
34
پرستاري داخلي جراحي 2
تخصصي اختياري
3
كاراموزي پرستاري داخلي و جراحي 3
60318
 
 
1
1
 
 
51
51
 
تخصصي اختياري
3و4
پايان نامه و طرح تحقيق
60319
 
 
 
6
 
 
 
 
 
تحقيق و تتبع
 
آدرس: یاسوج - خیابان پارک ساحلی به سمت بیمارستان امام سجاد (ع) - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107