اطلاعیه ها

صلوات
منوی دانشکده
کارشناس آموزش پرستاری

کارشناسی آموزش پرستاری

 

 

نام و نام خانوادگی:  مریم خستوانه

 
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

سابقه کار: 7 سال 

تلفن :  33235144 -074

آدرس : یاسوج، جنب بیمارستان امام سجاد، پردیس آموزشی، طبقه اول، حوزه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی یاسوج

آدرس: یاسوج - خیابان شهید جلیل - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 07433234115
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107