اطلاعیه ها

صلوات
منوی دانشکده
مدیر گروه

گروه پرستاری

دکتر سیما محمدحسینی

پرستاری داخلی جراحی

دکتر علی کرم علمداری

پرستاری بهداشت جامعه

 

روان پرستاری

  شرح وظایف :

-هماهنگي جهت پيشگيري از تداخل برنامه هاي آموزش باليني در بيمارستانها يا ديگر گروههاي  سايردانشكده ها

-مشاوره دانشجويان در برنامه حذف واضافه و حذف نهايي

- برگزاري جلسات با نمايندگان دانشجويان

- همكاري و مشاركت در گروههاي كاري متشكل از آموزش و درمان

- برگزاري جلسات با نمايندگان دانشجويان

- كنترل و تائيد ارزشيابي ساليانه مربيان غير هيئت علمي

- هماهنگي برنامه ثبت نام دانشجويان مهيمان و انتقالي

- همكاري و مشاركت در برگزاري كارگاه آشنايي با دانشگاه جهت دانشجويان جديدالورود

- بازنگري آرايش دروس بر اساس تغيير سر فصل ها و بخش نامه ها

- بررسي و اظهار نظر در مورد متقاضيان مهماني و انتقالي و شركت در جلسات مربوطه

- هماهنگي جهت شركت دانشجويان در كارگاههاي مختلف

- هماهنگي و برگزاري جلسات شوراي آموزشي دانشكده ، تنظيم صورتجلسات و پيگيري موارد

- كنترل فرمهاي ترفيع ساليانه و شركت در جلسات مربوطه

- رسيدگي به شكايات و مشكلات آموزشي دانشجويان و مربيان و تلاش در جهت حل آن

- تهيه آرايش ترمي هرنيمسال دوم جهت دانشجويان پيوسته ناپيوسته پرستاري

- تهيه و ارسال دروس پايه و عمومي 2 هرنيمسال و ارسال به دانشكده پزشكي وگروه دروس عمومي و معارف اسلامي

  - تهيه برنامه هفتگي دروس تئوري و كار آموزي كليه گروهها با توجه به برنامه دروس پايه و عمومي

- تشكيل جلسه با مدير گروههاي مامايي ، فوريتها ي پزشكي ، اتاق عمل و عوشبري جهت تقسيم بندي فيلد هاي مختلف بيمارستان و درمانگاهها و با توجه به برنامه دروس تئوري

- تهيه برنامه امتحان پايان ترم با هماهنگي مدير گروههاي مامايي ، فوريتهاي پزشكي و ....  با توجه به تاريخ امتحانات دروس پايه و عمومي و با توجه به فضاي فيزيكي موجود .

-  تهيه برنامه هفتگي دروس تئوري ، كار آموزي در عرصه ها جهت ارائه به معاونت آموزشي  و نصب در برد جهت اطلاع دانشجويان ( جهت انتخاب واحد )

- تشكيل جلسه با اساتيد مشاور گروههاي مختلف دانشجويان پرستاري جهت بررسي مشكلات درسي دانشجويان

- نظارت بر تشكيل كار آموزي ها و كار آموزي در عرصه ها در طي ترم

- پيگيري مشكلات مختلف دانشجويان اعم از رفاهي ، آموزشي و غيره در طي ترم در بيمارستانها .

- محاسبه حق التدريس اساتيد و ارسال آن به معاونت آموزشي

- رسيدگي و جوابگويي به مسائل مختلف دانشجويان پرستاري

-تطابق مطالب آموزشي كلاسهاي درس باسرفصل دروس مربوطه(اواسط و پايان ترم)وبازخوردبه مسئولين دانشكده
آدرس: یاسوج - خیابان شهید جلیل - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 07433234115
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107