اطلاعیه ها

صلوات
مجله مهارتهای و مراقبتهای بالینی دانشکده پرستاری و مامایی
منوی دانشکده
پرستاری داخلی و جراحی

 گروه داخلی و جراحی

  • دکتر اردشیر افراسیابی فر
  • سیما محمد حسینی

  • سید جواد سادات

  •  شهلا نجفی
    • مرضیه حسینی
آدرس: یاسوج - خیابان پارک ساحلی به سمت بیمارستان امام سجاد (ع) - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107