اطلاعیه ها

صلوات
منوی دانشکده
پرستاری داخلی و جراحی

 گروه داخلی و جراحی

  • دکتر اردشیر افراسیابی فر
  • سیما محمد حسینی

  • سید جواد سادات

  •  شهلا نجفی
    • مرضیه حسینی
آدرس: یاسوج - خیابان شهید جلیل - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 07433234115
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107