اطلاعیه ها

صلوات
منوی دانشکده
پرستاری بهداشت جامعه

گروه بهداشت جامعه 

  •  خانم دکتر ناز آفرین حسینی
آدرس: یاسوج - خیابان شهید جلیل - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 07433234115
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107