اطلاعیه ها

صلوات
منوی دانشکده
روان پرستاری

گروه روان پرستاری 

  • دکتر محمد ذوالعدل
  • خیراله نوریان
آدرس: یاسوج - خیابان شهید جلیل - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 07433234115
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107