اطلاعیه ها

صلوات
منوی دانشکده
مدیریت پرستاری

گروه مدیریت پرستاری 

  • دکتر علی کرم علمداری
  • دکتر عبداله پورصمد
آدرس: یاسوج - خیابان شهید جلیل - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 07433234115
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107