اطلاعیه ها

برگزاری جشن روز پرستاری به مناسبت ولادت حضرت زینب(س) در روز پرستار،
برگزاری جلسه آشنایی دانشجویان جدیدالورود
ثبت نام حضوری دانشجویان کارشناسی ناپیوسته مامایی ورودی بهمن 96
منوی دانشکده
برنامه هفتگی کارآموزی
برنامه هفتگي كارآموزي اصول و مهارتهاي پرستاري دانشجويان ترم 2  -  نيمسال دوم سال تحصيلي 91-1390
تاريخ
 
گروه و اسامي دانشجويان
یک شنبه صبح 12:30-7:30
گروه 1
آقايان و خانمها: آذرپیوند، آذریان، ارجمند(آ)، ارجمند(ن)، افرا، آقایی، بادروج، باقری، بالیده
23/11/90 لغايت 21/12/90
بخش جراحي
بيمارستان شهيد بهشتي
مربی: خانم محمدحسینی
28/12/90 لغايت 10/2/91
بخش داخلي
بيمارستان امام سجاد
مربی: خانم محمدحسینی
گروه 2
آقايان و خانمها: خادم حسینی، پوران نژاد، جبارزاده، رضوانی نیک، حسن زاده، حسینی، حیدری، خاضع، خرسندیان، جهان بین
28/12/90 لغايت 10/2/91
بخش جراحي
بيمارستان شهيد بهشتي
مربی: خانم حسینی
17/2/91 تا 14/3/91
بخش داخلي
بيمارستان امام سجاد
مربی: خانم محمدحسینی
گروه 3
آقايان و خانمها: رادی، رضایی(ا)، رضایی(س)، سجادی پویا، شفیع زاده، صداقت دیل، عطانسب، کریم پور، محمدیان
23/11/90 لغايت 21/12/90
بخش داخلي
بيمارستان امام سجاد
مربی: خانم حسینی
17/2/91 تا 14/3/91
بخش جراحي
بيمارستان شهيد بهشتي
مربی: خانم حسینی
گروه 4
آقايان و خانمها: غزنوی، فریدونی ، منصوری، منطقی، نصیری اصل، نوروزی، نیک پی، امیدی، ستائی
23/11/90 لغايت 21/12/90
بخش داخلی-عفونی
بيمارستان شهيد بهشتي
مربی: خانم رزمجو
28/12/90 لغايت 10/2/91
بخش اتفاقات
بيمارستان شهيد بهشتي
مربی: خانم زابلی
 
 
 
برنامه هفتگي كارآموزي داخلی جراحي(1)   دانشجويان ترم 3پرستاري - نيمسال دوم سال تحصيلي 91-1390
تاريخ
گروه و اسامي دانشجويان
دوشنبه صبح 12:30-7:30
24/11/90 لغايت 22/12/90
 
14/1/91 لغايت 11/2/91
گروه 1
آقايان و خانمها: آرش احمدي رازمكان – محمد امامي فر – پرويز برهمند – خليل پرخيده – ياسر رحيمي – سيده فرشته بزمايون – پريسا بهشت نيا – رقيه بهمنيار – طيبه حسين زاده
بخش داخلي عفونی
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربی: خانم محمدحسینی
بخش جراحي
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربی: خانم محمدحسینی
 
گروه 2
آقايان و خانمها: سعيد سعيدي صفت – لقمان عالي زاده – حميد مهدي پور – حميد نيكار- پريا خجسته پور- فريبا خورشيديان ياسوج – سارا شكوهي – سيده معصومه صالحي زاده – مريم وارستگي اصل
 
بخش جراحي
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربی: خانم رزمجو
18/2/91 تا 15/3/91
بخش داخلي عفونی
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربی: خانم محمدحسینی
 
 
 
 
 
 
 
برنامه هفتگي كارآموزي داخلي جراحي2– دانشجويان ترم 4 پرستاري در نيمسال دوم سال تحصيلي 91-1390
 
تاريخ
گروه و اسامي دانشجويان
شنبه صبح 12:30-7:30
سه شنبه عصر
19-14
29/11/90 - 27/12/90
19/1/91 - 16/2/91
23/2/91 -  20/3/91
27/3/91
16/3/91-30/3/91
گروه 1
خانمها و اقايان : آذركيش – التيامي خوب – بيعت – جابري – جعفري - انديشه گر – رخشا- نکوئیان
بخش اتفاقات
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربي : خانم حسینی
 
بخش داخلی عفونی
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربي : خانم حسینی
بخش داخلي
بيمارستان امام سجاد
 
مربي : خانم حسینی
بخش جراحی
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربي : خانم حسینی
 
بخش جراحی
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربي : خانم حسینی
گروه 2
خانمها و آقايان : چك نژاد – روزخوش – روشني پور-ساده - زارعي پور- كشاورز- يزدان شناس
بخش جراحي
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربي : خانم رزمجویی
بخش داخلي
بيمارستان امام سجاد
 
مربي : خانم زابلی
بخش داخلی عفونی
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربي : مربي : خانم زابلی
بخش اتفاقات
بيمارستان امام سجاد
 
مربي :خانم زابلی
خش اتفاقات
بيمارستان امام سجاد
 
مربي : خانم زابلی
گروه 3:
خانمها و آقايان : شكري زاده – قنبري نيا – گرجي نيا -هادي - محرابي نيا – مرتضوي - رفيعي- سادات
بخش داخلي
بيمارستان امام سجاد
 
مربي : آقای سادات
بخش جراحي
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربي : آقای سادات
خش اتفاقات
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربي : آقای سادات
بخش داخلی عفونی
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربي : آقای سادات
بخش داخلی عفونی
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربي : آقای سادات
 
 
 
برنامه هفتگي كارآموزي داخلي جراحي 3 دانشجويان ترم 5 پرستاري - نيمسال دوم  سال تحصيلي 91-1390
تاريخ
گروه و اسامي دانشجويان
چهارشنبه
12:30-7:30
26/11/90 - 24/12/90
چهارشنبه
12:30-7:30
16/1/91 - 13/2/91
چهارشنبه
12:30-7:30
20/2/91 - 17/3/91
چهارشنبه
12:30-7:30
24و31/3/91
یکشنبه
12:30-7:30
21و28/3/91
 
گروه 1
خانمها و آقايان : آروين ، پرويزي ، پیروز- تقوي اصل ، چنبر ، متين زاده ، شيرواني ، صادقي، عزیزی
اتاق عمل
بيمارستان شهيد بهشتي
 
 
بخش داخلي
بيمارستان امام سجاد (ع)
 
مربي :خانم زابلی
بخش جراحي
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربي :خانم زابلی
بخش اتفاقات
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربي :خانم زابلی
گروه 2
خانمها و آقايان: خسروانيان ، سعيدي فر ، سهرابي نژاد ، صادقي (مسعود) ، صداقت پرور، فرج زاده ، فيروزپور، نكوييان
بخش داخلي
بيمارستان امام سجاد (ع)
 
مربي : آقای سادات
اتاق عمل
بيمارستان شهيد بهشتي
 
 
بخش اتفاقات
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربي : آقای سادات
بخش جراحي
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربي : آقای سادات
گروه 3
خانمها و آقايان: عالي نژاد ، عزيز زاده ، عزيزي ، محمودي ، مرادي ، واحديان زاده ، همايوني ، سجاديان
بخش جراحي
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربي : خانم حسینی
بخش اتفاقات
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربي : خانم حسینی
اتاق عمل
بيمارستان شهيد بهشتي
 
 
بخش داخلي
بيمارستان امام سجاد (ع)
 
مربي : خانم حسینی
 
 
 
 
برنامه هفتگي كارآموزي داخلي جراحي 4 دانشجويان ترم 6 پرستاري – نيمسال دوم سال تحصيلي 91-1390
 
                                               تاريخ
گروه و اسامي دانشجويان
سه شنبه
12:30-7:30
25/11/90 - 16/12/90
سه شنبه
12:30-7:30
23/12/91 - 5/2/91
سه شنبه
12:30-7:30
12/2/91- 9/3/91
سه شنبه
12:30-7:30
 91/3/16 تا30/3/91
چهارشنبه
19-14
3/3/91 تا 10/3/91
گروه 1 خانمها و آقايان: يعقوب روستا – مجتبی اکبری– فرزاد ارجمند-مجید پورحکمت-ليلا غلامي – مريم فرخي – شيما كرمي-نسرین لعبت نیا-آزاده افروز
بخش جراحي اعصاب
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربي : خانم حسینی
بخش ENT
بيمارستان امام سجاد
 
مربي : خانم حسینی
خش سوختگي
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربي : خانم حسینی
بخش جراحی اعصاب
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربي : خانم حسینی
گروه 2خانمها و آقايان: نسرين حسن زاده – محبوبه دانشمند- آزيتا داوديان طلب- ليلا راهدان - رضا راور– رحمان آوند- محبوبه محمدي - مريم نيك نژاد – محمد طاهر رضانژاد
بخش داخلي اعصاب
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربی: خانم زابلی
بخش جراحي اعصاب
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربی: خانم زابلی
بخش ENT
بيمارستان امام سجاد
 
مربی: خانم زابلی
بخش سوختگي
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربی: خانم زابلی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برنامه هفتگي كارآموزي مادر و نوزاد، دانشجويان ترم 5 پرستاري - نيمسال دوم سال تحصيلي 91-1390
تاريخ
 
گروه و اسامي دانشجويان
دو شنبه صبح 12:30-7:30
 
 
دوشنبه عصر ساعت: 19-14
گروه 1
آقايان : رفیعی، شيرواني ، صادقي(محمد)، صادقی(مسعود)، فرج زاده، نکوئیان،همایونی، واحدیان زاده،متین زاده، سعيدي فر
بخش اتفاقات بيمارستان امام سجاد
24/11/90 لغايت 11/2/91
 
مربی: آقای سادات
-
گروه 2
خانمها : آروين ، پرويزي ، پیروز- تقوي اصل ، چنبر ، خسروانيان ، سجاديان
18/2/91 تا 1/3/91
پایگاه درمانگاه شهید شفیعی
 
مربی: خانم گرمزنژاد
24/11/90 تا 28/1/91
بخش زنان – بيمارستان امام سجاد (ع)
 
مربی: خانم محمودی
گروه 3
خانمها: سهرابي نژاد ، صداقت پرور، عالی نزاد، عزيز زاده ، عزيزي ، فيروزپور، محمودي ، مرادي
 
 
8/3/91 تا 22/3/91
پایگاه درمانگاه شهید شفیعی
 
مربی: خانم گرمزنژاد
4/2/91 تا 15/3/91
بخش زنان – بيمارستان امام سجاد (ع)
 
مربی: خانم محمودی
 
 
 
برنامه هفتگي كارآموزي بهداشت جامعه ، ‌اعصاب و روان و اطفال دانشجويان ترم 6 پرستاري - نيمسال دوم سال تحصيلي 91-1390
تاريخ
 
گروه و اسامي دانشجويان
یکشنبه و دوشنبه
12:30-7:30
 
یکشنبه و دوشنبه
12:30-7:30
 
یکشنبه و دوشنبه
12:30-7:30
گروه 1 خانمها و آقايان : افشين آتيه – فرزاد ارجمند – آزاده افروز – سيد مجيد چرخ زن – نسرين حسن زاده – محبوبه دانشمند- آزيتا داوديان طلب- ليلا راهدان و رضا راور
23/11/90 لغايت 22/12/90
درمانگاه شهيد دستغيب
 
مربی:آقای مؤمنی
28/12/90 لغايت 11/2/91
بخش اعصاب و روان
بيمارستان شهيدرجايي
 
17/2/91 لغايت 15/3/91
بخش اطفال
مربی: آقای پروینیان
گروه 2 خانمها و آقايان: يعقوب روستا – الهام صفري- پرويز عزيزي اصل – قاسمعلي متين زاده – ليلا غلامي – مريم فرخي – شيما كرمي
23/11/90 لغايت 22/12/90
بخش اعصاب و روان
بيمارستان شهيدرجايي
 
28/12/90 لغايت 11/2/91
بخش اطفال
مربی: آقای پروینیان
 
17/2/91 لغايت 15/3/91
درمانگاه شهيد دستغيب
 
مربی:آقای مؤمنی
گروه 3 خانمها و آقايان: ميثم كرمي – علي اكبر كاظمي – نسرين لعبت نيا – رحمان آوند- محبوبه محمدي – مجتبي موحد اصل- مريم نيك نژاد – محمد طاهر رضانژاد
23/11/90 لغايت 22/12/90
بخش اطفال
مربی: آقای پروینیان
28/12/90 لغايت 11/2/91
درمانگاه شهيد دستغيب
 
مربی:آقای مقیمی
17/2/91 لغايت 15/3/91
بخش اعصاب و روان
بيمارستان شهيدرجايي
مربی: دکتر ذوالعدل
 
 
 
 
برنامه هفتگي كارآموزي درعرصه مادران و نوزادان  و بهداشت جامعه – دانشجويان ترم 7 پرستاري در نيمسال دوم سال تحصيلي 91-1390
تاريخ
گروه و اسامي دانشجويان
یکشنبه و دوشنبه   صبح
گروه 1خانمها: آکده، افتخاری مهر، جباری، جشان زاده، چاسبی، خدام، رام نزاد
23/11/90 تا 22/12/90
کارآموزی در عرصه بهداشت
12:30-7:30
خانه بهداشت
مربی: آقای مقیمی
28/12/91 تا 11/2/91
در عرصه مادران و نوزادان
12:30-7:30
پایگاه شهرک امام حسین
مربی روزهای یکشنبه: خانم گرمزنژاد
مربی روزهای دوشنبه: : خانم گرمزنژاد
یکشنبه و دوشنبه
17/2/91 تا 15/3/91
12:30-7:30
و یکشنبه17/2/91 تا 14/3/91
19-14    بخش زنان
مربی: خانم محمودی
21/3 و 22/3/91
کارآموزی در عرصه بهداشت
12:30-7:30
بازدید از مراکز بهداشتی
گروه 2خانمها: رساییان، سعادت، علوی، فضیلت فرد، نجات پور، نظری، فردوسی
یکشنبه و دوشنبه
23/11/90 تا 22/12/90
12:30-7:30
پایگاه شهرک امام حسین
مربی روزهای یکشنبه: خانم پورکرم
مربی روزهای دوشنبه: خانم نیساریان
28/12/90 تا 11/2/91
12:30-7:30
یکشنبه 28/12/91 تا10/2/91
19-14     بخش زنان
مربی: خانم محمودی
17/2/91 تا15/3/91
کارآموزی در عرصه بهداشت
12:30-7:30
خانه بهداشت
مربی: آقای مقیمی
21/3 و 22/3/91
کارآموزی در عرصه بهداشت
12:30-7:30
بازدید از مراکز بهداشتی
گروه آقايان : احمدی، اکبری، آهنگ، بهادرنزاد، حاتمی دزکوه، راستین، رخ افروز، شفیعی اصل، غلامی، کرمپور
پنج شنبه صبح   27/11/90 تا 1/4/91
پنج شنبه عصر27/11/90 تا 31/1/91
بخشهای اتفاقات، داخلی وجراحی بیمارستان شهید بهشتی
کارآموزی در عرصه بهداشت
12:30-7:30
خانه بهداشت
مربی: آقای مؤمنی
 
21/3 و 22/3/91
کارآموزی در عرصه بهداشت
12:30-7:30
بازدید از مراکز بهداشتی
 
 
برنامه هفتگي كارآموزي درعرصه بهداشت جامعه ، داخلي و جراحي ، اطفال و اعصاب روان دانشجويان ترم 7 پرستاري در نيمسال دوم سال تحصيلي 91-1390
تاريخ
گروه و اسامي دانشجويان
شنبه
 
سه شنبه
 
چهارشنبه
گروه 1
خانمها و آقايان : شفيعي اصل – علوي – غلامي – فضيلت فر – كرم پور دژكوه- نجات پور – نظري
29/11/90 لغايت 27/3/91 (16 روز )
12:30-7:30
درمانگاه شهید دستغیب
مربی: آقای مقیمی
29/11/90 لغايت 27/3/91 (16 روز )
عصر
کارآموزی در عرصه داخلی جراحی
25/11/90 لغايت 30/3/91 (17 روز )
صبح
کارآموزی در عرصه داخلی جراحی
 
26/11/90 تا 17/12/90(4روز ) 13-7:30 بخش اطفال
24/12/90 تا 23/1/1390(3روز) 13-7:30 بخش نوزادان
30/1/91 تا 31/3/91 (10روز) بخش اعصاب و روان
یکشنبه 20و 27/1/91 (2روز)
19-14    بخش اطفال
گروه 2
خانمها و آقايان: چاسبي فلاحيه- حاتمي دژكوه- خدام – راستين- رام نژاد – رخ افروز- رسائيان –سعادت
29/11/90 لغايت 27/3/91 (16 روز )
عصر
کارآموزی در عرصه داخلی جراحی
25/11/90 لغايت  16/12/90 (4روز )
13-7:30      بخش اطفال
23/12/90 تا 22/1/1391(3روز)
13-7:30 بخش نوزادان
29/1/91 تا 30/3/91 (10روز) بخش اعصاب و روان
یکشنبه 14و21/12/90 (2روز) 19-14بخش اطفال
26/11/90 لغايت 31/3/91 (17 روز )
12:30-7:30
درمانگاه شهید دستغیب
مربی: آقای مومنی
26/11/90 لغايت 31/3/91 (17 روز )
عصر
کارآموزی در عرصه داخلی جراحی
گروه 3
خانمها و آقايان: احمدي – اكبري – آكده – اندرز فرد- آهنگ – بهادرنژاد- جباري – جشان زاده
29/11/90 لغايت 20/12/90 (4 روز )
13-7:30     بخش اطفال
27/12/90 تا 26/1/1390(3روز)
13-7:30   بخش نوزادان
2/2/91 تا 27/3/91 (9روز) بخش اعصاب و روان یکشنبه 30/11/90 تا 7/12/90(2روز)
19-14    بخش اطفال
25/11/90 لغايت 30/3/91 (17 روز )
12:30-7:30
درمانگاه شهید دستغیب
مربی: آقای مقیمی
25/11/90 لغايت 30/3/91 (17 روز )
عصر
کارآموزی در عرصه داخلی جراحی
26/11/90 لغايت 31/3/91 (17 روز )
صبح
کارآموزی در عرصه داخلی جراحی
مربی بخش اطفال و نوزادان: آقای پروینیان
برنامه هفتگي كارآموزي درعرصه پرستاري در مديريت، ویژه و اطفال – ترم 8 پرستاري در نيمسال دوم سال تحصيلي 91-1390
تاريخ
گروه و اسامي دانشجويان
 
شنبه، سه شنبه و چهارشنبه صبح
بخشهای CCU,ICU و دیالیز ساعت 12:30-7:30
اطفال ساعت 13-7:30 و مدیریت 14:30 -7
 
 
 
گروه 1 خانمها و آقايان :
آذر شب- الهی نیا- بدیعی زاده- پناهی- پورفتحی-جعفری-جمادی
25/11/90 تا 24/12/90    مدیریت
27/12/90 تا 6/2/91    CCU
9/2/91 تا 23/2/91         ICU
26/2/91 تا 13/3/91         5 روز اول اطفال و 4 روز بعد بخش نوزادان
16/3/91 تا 27/3/91   دیالیز
شنبه 26/1/91 تا23/2/91 ساعت 19-14 بخش اطفال
و
سه شنبه 5/2/910 تا 2/3/91 ساعت 19-14
(5روز)ICU
گروه 2 خانمها و آقايان:
دشتیان- روستایی-عالی زاده-حسینی بیدک-حسینی نیک-دیدار-صالحی(ز)
25/11/90 تا 20/12/90    ICU
23/12و24/12/90        دیالیز
27/12/90 تا13/2/91     مدیریت
16/2/91 تا 9/3/91    CCU
10/3/91                    خالی
13/3/91 تا 31/3/91        5 روز اول اطفال و 4 روز بعد بخش نوزادان
شنبه، سه شنبه و چهارشنبه
13/12/90 تا 20/12/90 ساعت 19-14 دیالیز
و
شنبه 30/2/91 تا 27/3/91 ساعت 19-14
بخش اطفال
گروه 3 خانمها و آقايان:
 
عسکرپور-فتاحی نصرآباد- کوهپیما- لطیف منش-صالحی(م)-صیدالی-عباسیان-کاظمی
25/11/90 تا 20/12/90    ccu
23/12/90 تا 2/2/91   icu
5/2/91 تا 23/2/91       5 روز اول اطفال و 4 روز بعد بخش نوزادان
26/2/91 تا 24/3/91    مدیریت
27/3/91 تا 31/3/91    دیالیز
شنبه 6/12/90 تا 19/1/91 ساعت 19-14 بخش اطفال
مربی بخشها: مدیریت آقای دکتر علمداری، اطفال و نوزادان آقای پروینیان، ICU                        CCU آقای موسوی                 و دیالیز آقای شجاعیان
 
 
 
برنامه هفتگي كارآموزي درعرصه داخلي و جراحي 4 ، و پرستاری در بحران ترم 8 پرستاري در نيمسال دوم سال تحصيلي 91-1390
تاريخ
گروه و اسامي دانشجويان
گروه 2 خانمها:
یک شنبه صبح
23/11/90 تا 21/12/90
یک شنبه صبح
28/12/90 تا 10/2/91
یک شنبه   صبح
17/2/91 تا
14/3/91
یک شنبه صبح
21/3/91 تا
28/3/91
دوشنبه عصر
24/11/90 تا
22/12/90
دوشنبه   عصر
14/1/91 تا
11/2/91
دوشنبه عصر
18/2/91 تا
15/3/91
دوشنبه عصر
22/3/91 تا
29/3/91
پناهی- پورفتحی-جعفری
داخلی اعصاب
2 روز اول جراحی، 3روز دوم سوختگی
اتفاقات شهیدبهشتی
جراحی اعصاب
داخلی اعصاب
جراحی شهید بهشتی
اتفاقات شهیدبهشتی
جراحی اعصاب
جمادی-حسینی بیدک- حسینی
جراحی اعصاب
داخلی اعصاب
2 روز اول جراحی، 3زوز دوم سوختگی
اتفاقات شهیدبهشتی
جراحی اعصاب
داخلی اعصاب
جراحی شهید بهشتی
اتفاقات شهیدبهشتی
دیدار-صالحی(ز)-صالحی(م)
اتفاقات شهیدبهشتی
جراحی اعصاب
داخلی اعصاب
سوختگی
اتفاقات شهیدبهشتی
جراحی اعصاب
داخلی اعصاب
جراحی شهید بهشتی
صیدالی-عباسین-کاظمی
2 روز اول جراحی، 3زوز دوم سوختگی
اتفاقات شهیدبهشتی
جراحی اعصاب
داخلی اعصاب
جراحی شهید بهشتی
اتفاقات شهیدبهشتی
جراحی اعصاب
داخلی اعصاب
تاريخ
گروه و اسامي دانشجويان
گروه1 آقایان:
دوشنبه صبح
24/11/90 تا
22/12/90
دوشنبه صبح 14/1/91 تا
11/2/91
دوشنبه صبح 18/2/91 تا
15/3/91
دوشنبه صبح 22/3/91 تا
29/3/91
یک شنبه عصر
23/11/90 تا
21/12/90
یک شنبه عصر
28/12/90 تا 10/2/91
یک شنبه عصر
17/2/91 تا 14/3/91
یک شنبه   عصر
21/3/91 تا
28/3/91
آذر شب- الهی نیا- بدیعی زاده
داخلی اعصاب
2 روز اول جراحی، 3روز دوم سوختگی
اتفاقات شهیدبهشتی
جراحی اعصاب
داخلی اعصاب
جراحی شهید بهشتی
اتفاقات شهیدبهشتی
جراحی اعصاب
دشتیان- روستایی-عالی زاده
جراحی اعصاب
داخلی اعصاب
2 روز اول جراحی، 3زوز دوم سوختگی
اتفاقات شهیدبهشتی
جراحی اعصاب
داخلی اعصاب
جراحی شهید بهشتی
اتفاقات شهیدبهشتی
عسکرپور-فتاحی نصرآباد
اتفاقات شهیدبهشتی
جراحی اعصاب
داخلی اعصاب
سوختگی
اتفاقات شهیدبهشتی
جراحی اعصاب
داخلی اعصاب
جراحی شهید بهشتی
 
کوهپیما- لطیف منش
2 روز اول جراحی، 3روز دوم سوختگی
اتفاقات شهیدبهشتی
جراحی اعصاب
داخلی اعصاب
جراحی شهید بهشتی
اتفاقات شهیدبهشتی
جراحی اعصاب
داخلی اعصاب
 
آدرس: یاسوج - خیابان پارک ساحلی به سمت بیمارستان امام سجاد (ع) - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107