اطلاعیه ها

برگزاری جشن روز پرستاری به مناسبت ولادت حضرت زینب(س) در روز پرستار،
برگزاری جلسه آشنایی دانشجویان جدیدالورود
ثبت نام حضوری دانشجویان کارشناسی ناپیوسته مامایی ورودی بهمن 96
منوی دانشکده
برنامه هفتگی اساتید و دانشکده

بسمه تعالي

دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) یاسوج

برنامه هفتگی سركار خانم سيما محمد حسيني درنیمسال دوم تحصیلی 97-96

 

ساعت

ایام هفته

5/12-5/7

14-12

16-14

18-16

20- 18

شنبه

کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1)- (25/6/96 تا 16/10/96)

 

بخش اورژانس(بالا)بیمارستان شهید بهشتی(25/6/96 تا 29/7/96)

بخش عفونی بیمارستان شهید بهشتی(6/8/96 تا 11/9/96)

بخش جراحی 1 بیمارستان شهید بهشتی(18/9/96تا 16/10/96)

نماز-ناهار

 

 

 

 

اصول و مهارت های پرستاری نظری

 

یکشنبه

کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان(3) - (26/6/96تا 3/10/96)

 

بخش داخلی اعصاب بیمارستان شهید بهشتی(26/6/96تا 23/7/96)

بخش جراحی اعصاب بیمارستان شهید بهشتی(30/7/96تا 28/8/96)

بخش سوختگی بیمارستان شهید بهشتی (5/9/96تا 3/10/96)

 

نماز-ناهار

اصول و مهارت های پرستاری نظری

 

 

دوشنبه

حضور در دانشکده

 

نماز-ناهار

حضور در دانشکده

سه شنبه

کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1و2) - (28/6/96تا 19/10/96)

 

بخش جراحی2بیمارستان شهید بهشتی(28/6/96تا 2/8/96)

بخش داخلی بیمارستان امام سجاد(ع) (9/8/96 تا 14/9/96)

بخش عفونی بیمارستان شهید بهشتی(21/9/96تا 19/10/96)

 

نماز-ناهار

مشاوره دانشجویان پرستاری ورودی مهر96

 

چهار شنبه

حضور در دانشکده

نماز-ناهار

حضور در دانشکده

 

 

بسمه تعالي

دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) یاسوج

برنامه هفتگی سركار خانم مرضيه حسيني درنیمسال دوم تحصیلی 97-96

 

ساعت

ایام هفته

5/12-5/7

14-12

16-14

18-16

20-18

 

شنبه

کارآموزی در عرصه پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیرمترقبه - (25/6/96 تا 16/10/96)

اورژانس سرپایی بیمارستان شهید بهشتی

نماز-ناهار

مشاوره ادنشجویان ورودی مهر 95

 

 

یکشنبه

کارآموزی در عرصه پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیرمترقبه - (26/6/96 تا 17/10/96)

اورژانس سرپایی بیمارستان شهید بهشتی

نماز-ناهار

حضور در دانشکده

 

 

دوشنبه

کارآموزی در عرصه پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیرمترقبه - (27/6/96 تا 18/10/96)

اورژانس سرپایی بیمارستان شهید بهشتی

 

نماز-ناهار

پرستاری بزرگسالان/سالمندان(2)

استاد: خانم حسینی

 

پرستاری بزرگسالان/سالمندان(2)-8 هفته

استاد: خانم حسینی

 

سه شنبه

کارآموزی در عرصه پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیرمترقبه - (28/6/96تا 19/10/96)

اورژانس سرپایی بیمارستان شهید بهشتی

نماز-ناهار

حضور در دانشکده

 

 

 

چهار شنبه

کارآموزی پرستاری بهداشت مادر و نوزاد- (29/6/96تا 20/10/96)

اورژانس سرپایی بیمارستان شهید بهشتی 

 

نماز-ناهار

حضور در دانشکده

 

 

 

 

بسمه تعالي

دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) یاسوج

برنامه هفتگی سركار خانم سهيلا زابلي پور درنیمسال دوم تحصیلی 97-96

 

ساعت

ایام هفته

5/12-5/7

14-12

16-14

18-16

20-18

شنبه

کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1) - (25/6/96 تا 16/10/96)

 

بخش عفونی بیمارستان شهید بهشتی(25/6/96 تا 29/7/96)

بخش جراحی 1 بیمارستان شهید بهشتی(6/8/96 تا 11/9/96)

بخش اورژانس(بالا)بیمارستان شهید بهشتی(18/9/96تا 16/10/96)

نماز-ناهار

کارآموزی کارآموزی فارماکولوژی بالینی - (25/6/96 تا 27/8/96)

 

بخش اورژانس(بالا)بیمارستان شهید بهشتی (25/6/96 تا 8/7/96)

بخش عفونی بیمارستان شهید بهشتی (15/7/96تا 29/7/96)

بخش جراحی 1 بیمارستان شهید بهشتی (6/8/96تا 27/8/96)

یکشنبه

 

حضور در دانشکده

 

مشاوره دانشجویان پرستاری ورودی مهر93

نماز-ناهار

کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1و2)- (26/6/96 تا 17/10/96)

 

بخش جراحی1بیمارستان شهید بهشتی (26/6/96 تا 30/7/96)

بخش داخلی بیمارستان امام سجاد(ع) (7/8/96 تا 12/9/96)

بخش عفونی بیمارستان شهید بهشتی (19/9/96 تا 17/10/96)

دوشنبه

 

حضور در دانشکده

نماز-ناهار

کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1و2)- (27/6/96 تا 18/10/96)

 

بخش جراحی 2 بیمارستان شهید بهشتی (27/6/96 تا 1/8/96)

بخش داخلی بیمارستان شهید بهشتی (8/8/96تا 13/9/96)

بخش عفونی بیمارستان شهید بهشتی (20/9/96تا 18/10/96)

سه شنبه

 

حضور در دانشکده

نماز-ناهار

پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

 

 

پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

 (4هفته)

چهارشنبه

کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1و2) - (29/6/96تا 20/10/96)

 

بخش جراحی1بیمارستان شهید بهشتی (29/6/96تا 3/8/96)

بخش داخلی بیمارستان امام سجاد(ع)  (10/8/96تا 15/9/96)

بخش عفونی بیمارستان شهید بهشتی (22/9/96تا 20/10/96)

نماز-ناهار

حضور در دانشکده

                 

 

 

 

بسمه تعالي

دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) یاسوج

برنامه هفتگی جناب آقاي محمدلطيف راستيان درنیمسال دوم تحصیلی 97-96

 

ساعت

ایام هفته

5/12-5/7

14-12

16-14

18-16

20-18

شنبه

حضور در دانشکده

 

نماز-ناهار

کارآموزی کارآموزی فارماکولوژی بالینی - (25/6/96 تا 27/8/96)

 

بخش عفونی بیمارستان شهید بهشتی (25/6/96 تا 8/7/96)

بخش جراحی 1 بیمارستان شهید بهشتی (15/7/96تا 29/7/96)

بخش اورژانس(بالا)بیمارستان شهید بهشتی (6/8/96تا 27/8/96)

یکشنبه

اصول و مهارت های پرستاری پراتیک

گروه 2

مشاوره دانشجویان پرستاری ورودی مهر94

نماز-ناهار

بررسی وضعیت سلامت نظری

استاد:آقای راستیان

 

 

بررسی وضعیت سلامت عملی

دوشنبه

حضور در دانشکده

نماز-ناهار

کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1و2)- (27/6/96 تا 18/10/96)

 

بخش عفونی بیمارستان شهید بهشتی (27/6/96 تا 1/8/96)

بخش جراحی 2 بیمارستان شهید بهشتی (8/8/96تا 13/9/96)

بخش داخلی بیمارستان شهید بهشتی (20/9/96تا 18/10/96)

سه شنبه

حضور در دانشکده

نماز-ناهار

کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1و2) -(28/6/96تا 19/10/96)

 

بخش داخلی بیمارستان شهید بهشتی (28/6/96تا 2/8/96)

بخش عفونی بیمارستان شهید بهشتی (9/8/96 تا 14/9/96)

بخش جراحی2بیمارستان شهید بهشتی (21/9/96تا 19/10/96)

چهارشنبه

کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1و2) - (29/6/96تا 20/10/96)

 

بخش عفونی بیمارستان شهید بهشتی (29/6/96تا 3/8/96)

بخش جراحی1بیمارستان شهید بهشتی (10/8/96تا 15/9/96)

بخش داخلی بیمارستان امام سجاد(ع) (22/9/96تا 20/10/96)

نماز-ناهار

بررسی وضعیت سلامت عملی

 

 

اصول و مهارت های پرستاری پراتیک

گروه 3

بررسی وضعیت سلامت عملی

 

                 

 

 

 

بسمه تعالي

دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) یاسوج

برنامه هفتگی خانم مریم خستوانه درنیمسال دوم تحصیلی 97-96

 

ساعت

ایام هفته

5/12-5/7

14-12

16-14

18-16

20-18

شنبه

حضور در دانشکده

 

 

نماز- ناهار

کارآموزی فارماکولوژی بالینی - (25/6/96 تا 27/8/96)

 

بخش جراحی 1 بیمارستان شهید بهشتی (25/6/96 تا 8/7/96)

بخش اورژانس(بالا)بیمارستان شهید بهشتی (15/7/96تا 29/7/96)

بخش عفونی بیمارستان شهید بهشتی (6/8/96تا 27/8/96)

یکشنبه

کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان(3)  - (26/6/96تا 3/10/96)

 

بخش جراحی اعصاب بیمارستان شهید بهشتی(26/6/96تا 23/7/96)

بخش سوختگی بیمارستان شهید بهشتی(30/7/96تا 28/8/96)

بخش داخلی اعصاب بیمارستان شهید بهشتی(5/9/96تا 3/10/96)

 

نماز- ناهار

- کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1و2)- (26/6/96 تا 17/10/96)

 

بخش داخلی بیمارستان شهید بهشتی (26/6/96 تا 30/7/96)

بخش عفونی بیمارستان شهید بهشتی (7/8/96 تا 12/9/96)

بخش جراحی 2 بیمارستان شهید بهشتی (19/9/96 تا 17/10/96)

 

- پرستاری اورژانس در بحرانها و حوادث غیر مترقبه نظری و عملی

 

دوشنبه

حضور در دانشکده

نماز- ناهار

کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1و2)- (27/6/96 تا 18/10/96)

 

بخش داخلی بیمارستان شهید بهشتی (27/6/96 تا 1/8/96)

بخش عفونی بیمارستان شهید بهشتی (8/8/96تا 13/9/96)

بخش جراحی 2 بیمارستان شهید بهشتی (20/9/96تا 18/10/96)

 

سه شنبه

حضور در دانشکده

نماز- ناهار

اصول و مهارت های پرستاری پراتیک

گروه 1

 

 

چهارشنبه

حضور در دانشکده

نماز- ناهار

 

اصول و مهارت های پرستاری پراتیک

گروه 3

 

             

 

 

 

بسمه تعالي

دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) یاسوج

برنامه هفتگی جناب آقاي ابوالفضل دهبانی درنیمسال دوم تحصیلی 97-96

 

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

14-12

16-14

18-16

20-18

 

شنبه

کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1)  - (25/6/96 تا 16/10/96)

بخش جراحی 1 بیمارستان شهید بهشتی (25/6/96 تا 29/7/96)

بخش اورژانس(بالا)بیمارستان شهید بهشتی (6/8/96 تا 11/9/96)

بخش عفونی بیمارستان شهید بهشتی (18/9/96تا 16/10/96)

 

نماز-ناهار

کارآموزی پرستاری بهداشت مادر و نوزاد-(25/6/96 تا 16/10/96)

 

اورژانس سرپایی بیمارستان شهید بهشتی 

 

 

یکشنبه

کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان(3)  - (26/6/96تا 3/10/96)

بخش سوختگی بیمارستان شهید بهشتی (26/6/96تا 23/7/96)

بخش داخلی اعصاب بیمارستان شهید بهشتی (30/7/96تا 28/8/96)

بخش جراحی اعصاب بیمارستان شهید بهشتی (5/9/96تا 3/10/96)

نماز-ناهار

حضور در دانشکده

 

پرستاری اورژانس در بحرانها و حوادث غیر مترقبه نظری و عملی

 

 

دوشنبه

حضور در دانشکده

نماز-ناهار

حضور در دانشکده

 

سه شنبه

کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان(3)  - (28/6/96تا5/10/96)

بخش سوختگی بیمارستان شهید بهشتی (28/6/96تا25/7/96)

بخش داخلی اعصاب بیمارستان شهید بهشتی (2/8/96تا 30/8/96)

بخش جراحی اعصاب بیمارستان شهید بهشتی (7/9/96تا 5/10/96)

نماز-ناهار

کارآموزی پرستاری بهداشت مادر و نوزاد-(28/6/96تا 19/10/96)

 

اورژانس سرپایی بیمارستان شهید بهشتی 

 

چهار شنبه

کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1و2) - (29/6/96تا 20/10/96)

 

بخش داخلی بیمارستان امام سجاد(ع) (29/6/96تا 3/8/96)

بخش عفونی بیمارستان شهید بهشتی (10/8/96تا 15/9/96)

بخش جراحی1بیمارستان شهید بهشتی (22/9/96تا 20/10/96)

نماز-ناهار

مشاوره دانشجویان پرستاری ورودی مهر95

 

 

بسمه تعالي

دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) یاسوج

برنامه هفتگی جناب آقاي محسن سالاری درنیمسال دوم تحصیلی 97-96

 

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

14-12

16-14

18-16

20-18

 

شنبه

 

پرستاری بیماریهای کودکان

 

نماز-ناهار

 

مشاوره دانشجویان پرستاری ورودی مهر96

 

 

 

 

 

یکشنبه

کارآموزی در عرصه پرستاری بیماریهای کودکان  - (26/6/96 تا 17/10/96)

 

بخش اطفال- بیمارستان امام سجاد(ع) (26/6/96 تا 30/7/96)

اورژانس اطفال- بیمارستان امام سجاد(ع) (7/8/96 تا 12/9/96)

بخش نوزادان- بیمارستان امام سجاد(ع) (19/9/96 تا 17/10/96)

نماز-ناهار

حضور در دانشکده

 

 

 

دوشنبه

کارآموزی در عرصه پرستاری بیماریهای کودکان -(27/6/96 تا 18/10/96)

بخش اطفال- بیمارستان امام سجاد(ع) (27/6/96 تا 1/8/96)

اورژانس اطفال- بیمارستان امام سجاد(ع) (8/8/96تا 13/9/96)

بخش نوزادان- بیمارستان امام سجاد(ع) (20/9/96تا 18/10/96)

 

نماز-ناهار

حضور در دانشکده

 

پرستاری بیماریهای کودکان

(8 هفته آخر)

 

 

سه شنبه

کارآموزی در عرصه پرستاری بیماریهای کودکان- (28/6/96تا 19/10/96)

 

بخش اطفال- بیمارستان امام سجاد(ع) (28/6/96تا 2/8/96)

اورژانس اطفال- بیمارستان امام سجاد(ع) (9/8/96 تا 14/9/96)

بخش نوزادان- بیمارستان امام سجاد(ع) (21/9/96تا 19/10/96)

 

نماز-ناهار

حضور در دانشکده

 

 

 

چهار شنبه

کارآموزی در عرصه پرستاری بیماریهای کودکان- (29/6/96تا 20/10/96)

 

بخش اطفال- بیمارستان امام سجاد(ع) (29/6/96تا 3/8/96)

اورژانس اطفال- بیمارستان امام سجاد(ع) (10/8/96تا 15/9/96)

بخش نوزادان- بیمارستان امام سجاد(ع) (22/9/96تا 20/10/96)

 

نماز-ناهار

حضور در دانشکده

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) یاسوج

برنامه هفتگی جناب آقاي مسعود مقيمي درنیمسال دوم تحصیلی 97-96

 

ساعت

ایام هفته

5/12-5/7

14-12

16-14

18-16

20-18

شنبه

درمانگاه شهید دستغیب- گروه 3  - (25/6/96 تا 16/10/96)

 

 

نماز-ناهار

حضور در دانشکده

 

یکشنبه

درمانگاه شهید اشرفی  - گروه 2-(27/6/96 تا 18/10/96)

نماز-ناهار

پرستاری سلامت فرد و خانواده

 

 

دوشنبه

درمانگاه شهید دستغیب  - گروه 1-(27/6/96 تا 18/10/96)

نماز-ناهار

حضور در دانشکده

 

سه شنبه

درمانگاه شهید اشرفی  - گروه 4- (28/6/96تا 19/10/96)

نماز-ناهار

حضور در دانشکده

 

چهار شنبه

حضور در دانشکده

نماز-ناهار

حضور در دانشکده

 

             

 

 

 

بسمه تعالي

دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) یاسوج

برنامه هفتگی خانم زهرا مهری درنیمسال دوم تحصیلی 97-96

 

ساعت

ایام هفته

5/12-5/7

14-12

16-14

18-16

20-18

شنبه

کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1)  - (25/6/96 تا 16/10/96)

بخش جراحی 2 بیمارستان شهید بهشتی (25/6/96 تا 29/7/96)

بخش اورژانس بیمارستان امام سجاد(ع) (6/8/96 تا 11/9/96)

بخش داخلی بیمارستان امام سجاد(ع) (18/9/96تا 16/10/96)

 

نماز-ناهار

کارآموزی کارآموزی فارماکولوژی بالینی - (25/6/96 تا 27/8/96)

بخش اورژانس بیمارستان امام سجاد(ع) (25/6/96 تا 8/7/96)

بخش داخلی بیمارستان امام سجاد(ع)  (15/7/96تا 29/7/96)

بخش جراحی 2 بیمارستان شهید بهشتی (6/8/96تا 27/8/96)

یکشنبه

حضور در دانشکده

نماز-ناهار

حضور در دانشکده

 

دوشنبه

حضور در دانشکده

نماز-ناهار

 

حضور در دانشکده

 

سه شنبه

کارآموزی کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان(3)  - (28/6/96تا5/10/96)

بخش جراحی اعصاب بیمارستان شهید بهشتی (28/6/96تا25/7/96)

بخش سوختگی بیمارستان شهید بهشتی (2/8/96تا 30/8/96)

بخش داخلی اعصاب بیمارستان شهید بهشتی (7/9/96تا 5/10/96)

 

نماز-ناهار

حضور در دانشکده

 

چهار شنبه

حضور در دانشکده

نماز-ناهار

حضور در دانشکده

 

 

بسمه تعالي

دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) یاسوج

برنامه هفتگی خانم دکتر بختیاری درنیمسال دوم تحصیلی 97-96

 

ساعت

ایام هفته

5/12-5/7

14-12

16-14

18-16

20-18

 

شنبه

کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1)  - (25/6/96 تا 16/10/96)

 

بخش اورژانس بیمارستان امام سجاد(ع) (25/6/96 تا 29/7/96)

بخش داخلی بیمارستان امام سجاد(ع) (6/8/96 تا 11/9/96)

بخش جراحی 2 بیمارستان شهید بهشتی (18/9/96تا 16/10/96)

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

چهار شنبه

 

 

 

اصول و مهارت های پرستاری پراتیک

گروه 3

 

 

 

 

بسمه تعالي

دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) یاسوج

برنامه هفتگی جناب آقاي محمد بهنام مقدم درنیمسال دوم تحصیلی 97-96

 

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

14-12

16-14

18-16

20-18

 

شنبه

کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1)  - (25/6/96 تا 16/10/96)

بخش داخلی بیمارستان امام سجاد(ع) (25/6/96 تا 29/7/96)

بخش جراحی 2 بیمارستان شهید بهشتی (6/8/96 تا 11/9/96)

بخش اورژانس بیمارستان امام سجاد(ع) (18/9/96تا 16/10/96)

نماز-ناهار

کارآموزی کارآموزی فارماکولوژی بالینی - (25/6/96 تا 27/8/96)

بخش داخلی بیمارستان امام سجاد(ع) (25/6/96 تا 8/7/96)

بخش جراحی 2 بیمارستان شهید بهشتی (15/7/96تا 29/7/96)

بخش اورژانس بیمارستان امام سجاد(ع) (6/8/96تا 27/8/96)

 

یکشنبه

 

نماز-ناهار

مشاوره دانشجویان پرستاری ورودی مهر94

 

 

 

دوشنبه

 

نماز-ناهار

 

 

سه شنبه

 

نماز-ناهار

 

 

چهار شنبه

 

نماز-ناهار

 

 

 

                 

 

 

بسمه تعالی

دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) یاسوج

برنامه هفتگی جناب آقاي سيد جواد سادات درنیمسال دوم تحصیلی 97-96

 

ساعت

ایام هفته

5/12-5/7

14-12

16-14

18-16

20-18

 

شنبه

 

نماز-ناهار

کارآموزی کارآموزی فارماکولوژی بالینی - (25/6/96 تا 27/8/96)

بخش جراحی 2 بیمارستان شهید بهشتی(25/6/96 تا 8/7/96)

بخش اورژانس بیمارستان امام سجاد(ع) (15/7/96تا 29/7/96)

بخش داخلی بیمارستان امام سجاد(ع) (6/8/96تا 27/8/96)

 

یکشنبه

کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1و2) -(26/6/96 تا 17/10/96)

بخش عفونی بیمارستان شهید بهشتی(26/6/96 تا 30/7/96)

بخش جراحی2بیمارستان شهید بهشتی(7/8/96 تا 12/9/96)

بخش داخلی بیمارستان شهید بهشتی(19/9/96 تا 17/10/96)

 

نماز-ناهار

 

 

دوشنبه

 

 

 

نماز-ناهار

کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1و2) - (27/6/96 تا 18/10/96)

بخش جراحی1بیمارستان شهید بهشتی(27/6/96 تا 1/8/96)

بخش داخلی بیمارستان امام سجاد(ع) (8/8/96تا 13/9/96)

بخش اورژانس (بالا) بیمارستان شهید بهشتی(20/9/96تا 18/10/96)

 

سه شنبه

کارآموزی کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان(3)  - (28/6/96تا5/10/96)

بخش داخلی اعصاب بیمارستان شهید بهشتی(28/6/96تا25/7/96)

بخش جراحی اعصاب بیمارستان شهید بهشتی(2/8/96تا 30/8/96)

بخش سوختگی بیمارستان شهید بهشتی (7/9/96تا 5/10/96)

 

نماز-ناهار

 

 

چهار شنبه

 

نماز-ناهار

 

 

 

 

بسمه تعالی

دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) یاسوج

برنامه هفتگی خانم شهلا نجفی درنیمسال دوم تحصیلی 97-96

ساعت

ایام هفته

10-8 

12- 10

14-12

16-14

18-16

20-18

 

شنبه

 

نماز-ناهار

 

 

یکشنبه

 

نماز-ناهار

 

 

دوشنبه

 

مراقبتهای پرستاری در منزل

 

تحقیق در پرستاری

نماز-ناهار

مشاوره دانشجویان پرستاری ورودی مهر93

 

 

سه شنبه

 

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

نماز-ناهار

 

 

چهار شنبه

 

نماز-ناهار

 

 

                 

 

 

بسمه تعالی

دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) یاسوج

برنامه هفتگی جناب آقای رضا نادریان درنیمسال دوم تحصیلی 97-96

 

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

14-12

16-14

18-16

20-18

 

شنبه

 

 

کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان(3)  - (25/6/96 تا 27/8/96)

بیمارستان شهید بهشتی - اتاق عمل

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان(3)  - (2/8/96تا 30/8/96)

بیمارستان شهید بهشتی - اتاق عمل

 

 

 

چهار شنبه

 

 

کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان(3)  - (29/6/96تا 1/9/96)

بیمارستان شهید بهشتی - اتاق عمل

 

 

 

 

بسمه تعالی

دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) یاسوج

برنامه هفتگی جناب آقای جمال زابلی درنیمسال دوم تحصیلی 97-96

 

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

14-12

16-14

18-16

20-18

 

شنبه

 

 

کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان(3)  - (25/6/96 تا 27/8/96)

بیمارستان امام سجاد(ع) - اتاق عمل

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان(3)  - (28/6/96تا 25/7/96)

بیمارستان امام سجاد(ع) - اتاق عمل

 

 

چهار شنبه

 

 

کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان(3)  - (29/6/96تا 1/9/96)

بیمارستان شهید بهشتی - اتاق عمل

 

 

 

 

بسمه تعالی

دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) یاسوج

برنامه هفتگی خانم آسیه مبارکی درنیمسال دوم تحصیلی 97-96

 

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

14-12

16-14

18-16

20-18

 

شنبه

 

 

کارآموزی پرستاری بهداشت مادر و نوزاد- (25/6/96 تا16/10/96)

 

بخش جراحی زنان(GYN) (25/6/96 تا 29/7/96)

بخش بعد از زایمان(PP) (6/8/96 تا 11/9/96)

زایشگاه(18/9/96تا 16/10/96)

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

چهار شنبه

کارآموزی پرستاری بهداشت مادر و نوزاد- (29/6/96 تا 20/10/96)

 

بخش جراحی زنان(GYN) (29/6/96 تا 3/8/96)

بخش بعد از زایمان(PP) (10/8/96تا 15/9/96)

زایشگاه(22/9/96تا 20/10/96)

 

 

 

 

 

 

آدرس: یاسوج - خیابان پارک ساحلی به سمت بیمارستان امام سجاد (ع) - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107