اطلاعیه ها

صلوات
مجله مهارتهای و مراقبتهای بالینی دانشکده پرستاری و مامایی
منوی دانشکده
اهداف

 

چشم انداز (Vision)
هدف نهایی ما این است که با انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه علوم و فناوری پرستاری وعلوم پزشکی به عنوان دانشکده برتر پژوهشی در قطب پنج کشور درآئیم.

 

 

رسالت mission))

 1-    انجام پژوهشهای کاربردی مورد نیاز مرتبط با علوم و فناوری های پزشکی در زمینه علوم  پرستاری(آموزش، مراقبت و...)، بهداشت و پزشکی

 2-   ارتباط با سایر مراکز علمی جهت انجام طرح ها و دوره های پژوهشی مشترک و جذب اعتبارات خارج سازمانی

 

3- توسعه پژوهشهاي كاربردي، باليني و بنيادي در حوزه های پرستاری و علوم پزشکی  متناسب با اولويت هاي تحقيقاتي كشور

4- گسترش ارتباطات ملي و بين المللي در حوزه پژوهش

5-     ايجاد بستر مناسب جهت بهره گيري از فنآوريهاي مورد نياز پژوهش

6-     حمايت همه جانبه از پژوهشگران

7-     بهبود كارآيي و اثربخشي در حوزه پژوهش

8-     جلب و توسعه منابع ، انساني، مالي و تجهیزاتی جهت انجام پروژه های مرتبط پرستاری و تقویت بنیه گروهی

 

آدرس: یاسوج - خیابان پارک ساحلی به سمت بیمارستان امام سجاد (ع) - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107