اطلاعیه ها

صلوات
منوی دانشکده
آدرس دانشگاهی مراکز (Affilition)

 

آدرس دانشگاهی (Affiliation)مراکز یا مؤسسات وابسته به دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

نم مرکز یا مؤسسه

آدرس دانشگاهی به زبان فارسی

آدرس دانشگاهی به زبان انگلیسی

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران

Yasuj University of Medical Sciences, Yasuj, Iran

مرکزتحقیقات گیاهان دارویی

مرکزتحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران

Medicinal Plants Research Center, Yasuj University of Medical Sciences, Yasuj, Iran

مرکزتحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ياسوج، ياسوج، ایران
Social Determinants of Health Research Center, Yasuj University of Medical Sciences, Yasuj, Iran

مرکزتحقیقات سلولی و مولکولی

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی ياسوج، ياسوج، ایران

Cellular & Molecular Research Center, Yasuj University of Medical Sciences, Yasuj, Iran

کمیته تحقیقات دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی ياسوج، ياسوج، ایران student reaserch committee.,Yasuj University of Medical Sciences, Yasuj, Iran

 

 

آدرس: یاسوج - خیابان شهید جلیل - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 07433234115
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107