اطلاعیه ها

صلوات
منوی دانشکده
لیست کارگاهها

لیست کارگاههای  دانشجویان کارشناسی پرستاری در نیمسال اول 99-98

ردیف

نام کارگاه

تاریخ برگزاری

برگزارکنندگان

دانشجویان مشمول کارگاه

 

1

نقش پرستار در برنامه پزشک خانواده

یکشنبه 26/8/98

آقای دکتر پورصمد و خانم دکتر نجفی

ورودی 95

2

آموزش به مددجو و خانواده

شنبه 16/9/98

خانم دکتر حسینی و آقای خلیلی

ورودی 95

3

مهارتهای ارتباطی و خانواده

دوشنبه 2/10/98

آقای دکتر نوریان و خانم دکتر حسینی

ورودی 97و98

4

کارگاه مهارتهای زندگی

سه شنبه 3/10/98

آقای دکتر نوریان و آقای دکتر ذوالعدل

ورودی 96

5

اعتبار بخشی

چهارشنبه 4/10/98

خانم زابلی پور و آقای راستیان

ورودی 95

6

کارگاه اخلاق حرفه ای

یکشنبه 8/10/98

آقای دکتر ذوالعدل و دکتر افراسیابی فر

ورودی 95و96

7

کارگاه کنترل عفونت در بیماران بیمارستان

دوشنبه 9/10/98

خانم دکتر محمد حسینی و خانم محمودی

ورودی 97

8

مخاطرات شغلی

چهارشنبه 25/10/98

آقای دهبانی زاده و خانم خستوانه

ورودی 95

 

آدرس: یاسوج - خیابان شهید جلیل - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 07433234115
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107