اطلاعیه ها

صلوات
منوی دانشکده
طرح دروس

لطفا رو نام هر درس کلیک کنید

   دانلود : طرح_درس_نظام_های_عرضه_خدمات_سلامت.pdf           حجم فایل 420 KB
   دانلود : طرح_درس_مديريت_خدمات_روانپرستاري_.pdf           حجم فایل 879 KB
   دانلود : طرح_درس_فرهنگ.docx           حجم فایل 19 KB
   دانلود : طرح_درس_اقتصاد_سلامت.docx           حجم فایل 19 KB
   دانلود : طرح_درس__پاتوفیزیولوی-_نجفی.pdf           حجم فایل 234 KB
   دانلود : برنامه_ریزی_و_ارزشیابی_.pdf           حجم فایل 338 KB
   دانلود : لاگ_بوک.rar           حجم فایل 632 KB
   دانلود : طرح_درس_نشانه_شناسی.doc           حجم فایل 49 KB
   دانلود : طرح_درس__احیای_قلبی_ریوی_پایه_.docx           حجم فایل 27 KB
   دانلود : کاراموزی_داخلی_جراحی_1_بخش_داخلی_اعصاب.doc           حجم فایل 40 KB
   دانلود : کاراموزی_داخلی_جراحی_1_بخش_جراحی__.doc           حجم فایل 35 KB
   دانلود : پرستاري__فوریت_ها_و_حوادث_غیر_مترقبه.doc           حجم فایل 99 KB
   دانلود : بررسی_وضعیت_سلامت_.doc           حجم فایل 60 KB
   دانلود : کارآموزی_پرستاری_بزرگسالان_سالمندان_2.docx           حجم فایل 19 KB
   دانلود : پرستاری_بهداشت_مادر_و_نوزاد.docx           حجم فایل 33 KB
   دانلود : پرستاری_بزرگسالان_سالمندان2.doc           حجم فایل 172 KB
   دانلود : مدیریت_بحران_در_حوادث_.pdf           حجم فایل 268 KB
   دانلود : طرح_درس_روان_پرستاری2__.pdf           حجم فایل 175 KB
   دانلود : طرح_درس_پرستاری_بزرگسالان_سالمندان2.pdf           حجم فایل 528 KB
   دانلود : طرح_درس_بهداشت__مادر_و_نوزاد.pdf           حجم فایل 319 KB
   دانلود : طرح_درس_بزرگسالان_2.pdf           حجم فایل 232 KB
   دانلود : طرح_درس_بزرگسالان_2_-گوارش.pdf           حجم فایل 281 KB
   دانلود : طرح_درس_بررسی_وضعیت.pdf           حجم فایل 278 KB
   دانلود : طرح_درس_بالینی_بزرگسالان_سالمندان_3.pdf           حجم فایل 234 KB
   دانلود : طرح_درس_اصول_و_مهارتهای_پرستاری.pdf           حجم فایل 362 KB
   دانلود : طرح درس کاراموزی داخلی جراحی 1.doc           حجم فایل 32 KB
   دانلود : طرح درس کاراموزی داخلی جراحی 1 بخش جراحی.doc           حجم فایل 32 KB
   دانلود : طرح درس کارآموزی داخلی جراحی 3.doc           حجم فایل 28 KB
   دانلود : طرح درس کارآموزی داخلی و جراحی 2.doc           حجم فایل 36 KB
   دانلود : طرح درس کارآموزی داخلی و جراحی 4 بخشENT.doc           حجم فایل 36 KB
   دانلود : طرح درس مدیریت پرستاری.doc           حجم فایل 63 KB
   دانلود : طرح درس کاراموزی داخلی جراحی 1 بخش جراحی.doc           حجم فایل 32 KB
   دانلود : طرح درس پرستاري مادر و نوزاد 1.doc           حجم فایل 135 KB
   دانلود : طرح درس پرستاری روان (1).doc           حجم فایل 191 KB
   دانلود : طرح درس پرستاری بهداشت جامعه1.doc           حجم فایل 101 KB
   دانلود : طرح درس پرستاری بهداشت جامعه.doc           حجم فایل 64 KB
   دانلود : طرح درس بهداشت 2 .doc           حجم فایل 101 KB
   دانلود : طرح درس اصول ومديريت خدمات پرستاري .doc           حجم فایل 124 KB
   دانلود : طرح درس اصول و فنون پرستاری.doc           حجم فایل 36 KB
   دانلود : طرح درس پرستاري بهداشت روان.doc           حجم فایل 90 KB
   دانلود : ح درس کاراموزی داخلی جراحی 1 بخش داخلی اعصاب .doc           حجم فایل 36 KB
   دانلود : برنامه درسي پرستاري بهداشت روان.doc           حجم فایل 92 KB
   دانلود : برنامه_درسي_پرستاري_بهداشت_روان.doc           حجم فایل 92 KB
آدرس: یاسوج - خیابان شهید جلیل - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 07433234115
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107