اطلاعیه ها

صلوات
مجله مهارتهای و مراقبتهای بالینی دانشکده پرستاری و مامایی
منوی دانشکده
طرح دروس

لطفا بر روی نام هر درس کلیک کنید.

   دانلود : نوزادان.docx           حجم فایل 27 KB
   دانلود : نوزادان_آموزش.docx           حجم فایل 21 KB
   دانلود : نوزادان_آموزش_(1).docx           حجم فایل 19 KB
   دانلود : فیزیوپاتولوژی_داخلی_.docx           حجم فایل 29 KB
   دانلود : فیزیوپات_پیوسته_آموزش.docx           حجم فایل 19 KB
   دانلود : فیزیوپات_بیماری_خون_ناپیوسته.docx           حجم فایل 21 KB
   دانلود : فیزیوپات_بیماری_خون_پیوسته.docx           حجم فایل 21 KB
   دانلود : فیزوپات_ناپیوسته_آموزش.docx           حجم فایل 21 KB
   دانلود : طرح_درس_زنان__97-96.doc           حجم فایل 132 KB
   دانلود : طرح_درس_دانش_خانواده.docx           حجم فایل 68 KB
   دانلود : طرح_درس_بارداری_3.docx           حجم فایل 39 KB
   دانلود : طرح_درس_بارداری_3.docx           حجم فایل 39 KB
   دانلود : داخلی_جراحی_در_بارداری__(2.docx           حجم فایل 42 KB
   دانلود : اصول_خدمات_بهداشت_جامعه.docx           حجم فایل 28 KB
   دانلود : طرح_درس_اخلاق_کاربردی_96.docx           حجم فایل 64 KB
   دانلود : طرح_درس_اخلاق__2.docx           حجم فایل 58 KB
   دانلود : طرح_درس_اخلاق__2_(1).docx           حجم فایل 58 KB
   دانلود : بارداري_زايمان_(1).doc           حجم فایل 96 KB
   دانلود : بارداری_آموزش.docx           حجم فایل 24 KB
   دانلود : اصول_و_فنون_پرستاری_و_مامایی-تئوری_(2).docx           حجم فایل 45 KB
آدرس: یاسوج - خیابان پارک ساحلی به سمت بیمارستان امام سجاد (ع) - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107