منو اصلی
طرح دروس

-لطفا برای دانلود طرح دروس روی نام دروس کلیک کنید..

   دانلود : طرح_درس_مراقت_های_تسکینی_.pdf           حجم فایل 285 KB
   دانلود : طرح_درس_بیمارها_و_اختلالات_حاد_.pdf           حجم فایل 318 KB
   دانلود : طرح_درس_بیمارها_و_اختلالات_مزمن_.pdf           حجم فایل 322 KB
   دانلود : طرح_درس_پایش_سلامت_بزرگسالان_داخلی_جراحی.pdf           حجم فایل 301 KB
   دانلود : مشترک_طرح_درس_اخلاق_پرستاری.pdf           حجم فایل 294 KB
   دانلود : مشترک_طرح_درس_روش_تحقیق.pdf           حجم فایل 361 KB
   دانلود : داخلی_طرح_درس_پایش_سلامت_بزرگسالان_.pdf           حجم فایل 301 KB
   دانلود : داخلی_جراحی_طرح_درس_نظریه_ها.pdf           حجم فایل 295 KB
لینکهای مفید