اطلاعیه ها

صلوات
مجله مهارتهای و مراقبتهای بالینی دانشکده پرستاری و مامایی
منوی دانشکده
اسامی دانشجویان

اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری رشته روان پرستاری

 ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

جمع

تعداد کل

زن

مرد

1

سجاد فقیهی

9513160501

-

*

5 نفر

2

زهرا بردبار

9513160502

*

-

3

فرید کیانی قلاتی

9513160503

-

*

4

زهرا برزگر صادق

9513160504

*

-

5

آزاده امینیان

9513160505

*

-

 

آدرس: یاسوج - خیابان پارک ساحلی به سمت بیمارستان امام سجاد (ع) - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107