اطلاعیه ها

صلوات
منوی دانشکده
طرح دروس

-

   دانلود : طرح_درس_اخلاق_پرستاری_74739.pdf           حجم فایل 292 KB
   دانلود : طرح_درس_اقتصاد_سلامت.pdf           حجم فایل 627 KB
   دانلود : طرح_درس_مديريت_خدمات_پرستاري_ترم_دوم.pdf           حجم فایل 236 KB
   دانلود : طرح_درس_مديريت_ارشد_داخلی_و_جراحی.pdf           حجم فایل 811 KB
   دانلود : طرح درس گروه های آسیب پذیر دو.pdf           حجم فایل 510 KB
   دانلود : طرح درس ارتقای سلامت و سبک زندگی سالم.pdf           حجم فایل 252 KB
   دانلود : طرح درس آموزش در پرستاری سلامت جامعه.pdf           حجم فایل 147 KB
   دانلود : طرح درس پرستاری خانواده.pdf           حجم فایل 320 KB
   دانلود : طرح درس روش تحقیق.pdf           حجم فایل 370 KB
   دانلود : طرح درس فرهنگ و پرستاری.pdf           حجم فایل 241 KB
   دانلود : طرح درس نظریه های پرستاری سلامت جامعه.pdf           حجم فایل 284 KB
   دانلود : نظریه_های_پرستاری_سلامت_جامعه.pdf           حجم فایل 257 KB
   دانلود : مشترک_طرح_درس_روش_تحقیق.pdf           حجم فایل 361 KB
آدرس: یاسوج - خیابان شهید جلیل - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 07433234115
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107