اطلاعیه ها

صلوات
مجله مهارتهای و مراقبتهای بالینی دانشکده پرستاری و مامایی
منوی دانشکده
اسامی دانشجویان

اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری رشته سلامت جامعه

 ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

جمع

تعداد کل

زن

مرد

1

فاطمه سرانجام

9513160401

*

-

7 نفر

2

شبنم صحت نژاد

9513160402

*

-

3

احمد کرمی تنگ برد سفید

9513160403

-

*

4

رضیه رضوی فرد

9513160404

*

-

5

هاجر زمانی حبیب آباد

9513160405

*

-

6

زهره نامجو زاده

9513160406

*

-

7

صغری روح الا مینی

9513160407

*

-

 

 

آدرس: یاسوج - خیابان پارک ساحلی به سمت بیمارستان امام سجاد (ع) - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107