منو اصلی
فرمهای ضروری و مورد نیاز

 

فرم های ضروری کارشناسی ارشد

فرم پیشنهاد اساتید راهنما و مشاور(فرم شماره1)

فرم ارائه و تأیید عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد(فرم شماه 2)

دفاع از پروپوزال پایان نامه(فرم شماره 4)

تاییدیه اصلاحات پروپوزال(فرم شماره 5)

ارسال پروپوزال  پایان نامه به معاونت پژوهشی (فرم شماره 6)

گزارش پیشرفت پایان نامه (فرم شماره 7)

آمادگی دفاع نهایی از پایان نامه (فرم شماره 8)

تعهد نامه و اظهار نامه اصالت پایان نامه( فرم شماره 10)

تاییدیه نهایی اصلاحات پایان نامه(فرم شماره 11)

تاییدیه نهایی گزارش طرح تحقیقاتی(فرم شماره 12)

تحویل پایان نامه ( فرم شماره 13)

جهت دانلود کلیه فرمها روی عنوان  زیر کلیک کنید.


   دانلود : فرم_های_مورد_نیاز_به_ترتیب.doc           حجم فایل 298 KB
لینکهای مفید