اطلاعیه ها

برگزاری جلسه آشنایی دانشجویان جدیدالورود
ثبت نام حضوری دانشجویان کارشناسی ناپیوسته مامایی ورودی بهمن 96
مجله مهارتهای و مراقبتهای بالینی دانشکده پرستاری و مامایی
منوی دانشکده
کارشناسان تحصیلات تکمیلی

کارشناس آموزشی

نام و نام خانوادگی: پوران خسروی
 آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی
وضعیت استخدامی: پیمانی
 تلفن:-07433235141
آدرس: یاسوج، جنب بیمارستان امام سجاد، معاونت آموزش، تحقیقات و فن آوری دانشگاه، طبقه دوم،واحد تحصیلات تکمیلی

شرح وظایف :

   1.   برنامه ريزي ساعات كلاس و امتحانات ميان ترم و پايان ترم 
  2. 
ارسال دعوتنامه به مديران گروه و اساتيدجهت برنامه كلاسها و امتحانات ميان ترم و پايان ترم   
  3. 
انتخاب واحد دانشجويان
  4. 
حذف و اضافه اضطراري 
  5
نقل و انتقالات دانشجويان (دادن فرم انتقالي، ميهماني، انصراف از تحصيل، مرخصي تحصيلي)
  6.  
دادن فرم اشتغال به تحصيل، تائيد فرم وام ضروري و عمومي براي امور دانشجويي
  7.  
برگزاري امتحانات ميان ترم و پايان ترم ( تكثير سوالات، پرينت گرفتن صورتجلسه امتحان و ليست
  8.  
نمره درس مربوطه)- گرفتن نمرات از اساتيد- تكثير وزدن در بردو اعلانات- گرفتن اعتراضات  
  9.  
دانشجويان  و ارجاع اعتراض به اساتيد و درنهايت ارسال به آموزش كل
  10.  
گرفتن كارنامه دانشجويان و تكثير يك نمونه كارنامه جهت دانشجويان و يك نسخه جهت بايگاني پرونده دانشجويان

   11.  بررسي پرونده دانشجويان در پايان هر ترم، انتخاب نفرات اول تا سوم جهت اموردانشجويي و حسابداري- بررسي پرونده دانشجويان فارغ التحصيل و درصورت نداشتن مشكل آموزشي به آنها برگه تسويه حساب داده مي شود  
 12.  
بررسي پرونده دانشجويان مشروطه و ارسال نامه براي دانشجو و والدين و آموزش كل جهت اطلاع  
  13.  
پرينت فرم تائيديه انتخاب واحد دانشجويان( امضاء توسط دانشجو- استاد راهنما و آموزش كل) و تكثير  
  14.  
يك نسخه جهت دانشجو و يك نسخه جهت بايگاني در پرونده دانشجو
  15. 
بررسي مشكلات دانشجويان شاهد
 

 

کارشناس پژوهشی :

نام و نام خانوادگی: محمدلطیف راستیان
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 تلفن:-07433235141
آدرس: یاسوج، جنب بیمارستان امام سجاد، معاونت آموزش، تحقیقات و فن آوری دانشگاه، طبقه دوم، حوزه آموزش

واحد تحصیلات تکمیلی

شرح وظایف کارشناس پژوهشی  تحصیلات تکمیلی

1

پیگیری مراحل مختلف در ارتباط با پایان نامه دانشجویان از مرحله  انتخاب موضوع، تصویب، دریافت گزارش پیشرفت.

2

بررسی درخواست های دانشجویی و مدارک مربوط به آن، جهت طرح در شورا

3

راهنمایی دانشجویان در خصوص انجام مراحل پژوهشی( از انتخاب استاد راهنما تا دفاع نهایی

4

به روز رسانی قوانین و مقررات موجود در حوزه تحصیلات تکمیلی

5

پاسخ گویی و راهنمایی به اعضا هیت علمی در خصوص مسائل مربوط به انجام پایان نامعه

6

کنترل و پیگیری پوشه های دفاع نهایی

7

چک کردن موارد تایپ شده، و چک اصلاحات پیشنهادی جلسات دفاع  پروپوزال و پایان نامه

8

تهیه فرم های مربوط به فرایند انجام پایان نامعه و پیگیری جهت قرار گرفتن در سایت

9

 تهیه نامه به ناظرین و داوران دفاع از پروپوزال و پایان نامه

10

 تنظیم، مکاتبات به مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه نسبت به معرفی ناظر منتخب شورای تحصیلا تکمیلی دانشگاه

11

 چک و دریافت نامه ها، مقاله های داخلی و خارجی دانشجویان کارشناسی ارشد.

12

هماهنگی کلیه جلسات اعم از جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده، جلسات پروپوزال و دفاع نهایی پایان نامه

13

تنظیم و برنامه ریزی جلسات مختلف تحصیلات تکمیلی

14

تنظیم صورت جلسات تحصیلات تکمیلی

15

حضور در جلسات تحصیلات تکمیلی

 

آدرس: یاسوج - خیابان پارک ساحلی به سمت بیمارستان امام سجاد (ع) - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107