اطلاعیه ها

صلوات
مجله مهارتهای و مراقبتهای بالینی دانشکده پرستاری و مامایی
منوی دانشکده
کارشناسان تحصیلات تکمیلی

 کارشناس آموزشی

نام و نام خانوادگی: پوران خسروی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی پرستاری
 

تلفن: 07433235141


  • شرح وظایف:

1. برنامه ريزي ساعات كلاس و امتحانات ميان ترم و پايان ترم 
2. ارسال دعوتنامه به مديران گروه و اساتيد جهت برنامه كلاس ها و امتحانات ميان ترم و پايان ترم   
3. انتخاب واحد دانشجويان
4. حذف و اضافه اضطراري 
5. نقل و انتقالات دانشجويان (دادن فرم انتقالي، ميهماني، انصراف از تحصيل و مرخصي تحصيلي)
6. دادن فرم اشتغال به تحصيل، تایيد فرم وام ضروري و عمومي براي امور دانشجويي
7. برگزاري امتحانات ميان ترم و پايان ترم (تكثير سوالات، پرينت گرفتن صورتجلسه امتحان و ليست نمره درس مربوطه)، گرفتن نمرات از اساتيد، تكثير نمرات و الصاق در برد اعلانات و گرفتن اعتراضات دانشجويان و ارجاع اعتراض به اساتيد و در نهايت ارسال به آموزش كل
8. گرفتن كارنامه دانشجويان و تكثير يك نمونه كارنامه جهت دانشجويان و يك نسخه جهت بايگاني در پرونده دانشجويان

9. بررسي پرونده دانشجويان در پايان هر ترم، انتخاب نفرات اول تا سوم جهت امور دانشجويي و حسابداري، بررسي پرونده دانشجويان فارغ التحصيل (درصورت نداشتن مشكل آموزشي به آن ها برگه تسويه حساب داده مي شود.)  
10. بررسي پرونده دانشجويان مشروطه و ارسال نامه براي دانشجو، والدين و آموزش كل جهت اطلاع  
11. پرينت فرم تایيديه انتخاب واحد دانشجويان (امضاء توسط دانشجو، استاد راهنما و آموزش كل) و تكثير يك نسخه جهت دانشجو و يك نسخه جهت بايگاني در پرونده دانشجو
12. بررسي مشكلات دانشجويان شاهد

 

 


 کارشناس پژوهشی

نام و نام خانوادگی: زهرا مهری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری داخلی و جراحی

تلفن:07433230327

 

  • شرح وظایف:

1. پیگیری مراحل مختلف در ارتباط با پایان نامه دانشجویان از مرحله انتخاب موضوع، تصویب و دریافت گزارش پیشرفت

2. بررسی درخواست های دانشجویی و مدارک مربوط به آن جهت طرح در شورا
3. راهنمایی دانشجویان در خصوص انجام مراحل پژوهشی (از انتخاب استاد راهنما تا دفاع نهایی)

4. به روز رسانی قوانین و مقررات موجود در حوزه تحصیلات تکمیلی

5. پاسخ گویی و راهنمایی به اعضای هیئت علمی در خصوص مسائل مربوط به انجام پایان نامه

6. کنترل و پیگیری پوشه های دفاع نهایی
7. چک کردن و تایید موارد تایپ شده و چک اصلاحات پیشنهادی جلسات دفاع پروپوزال و پایان نامه

8. تهیه فرم های مربوط به فرآیند انجام پایان نامه و پیگیری جهت قرار گرفتن در سایت تحصیلات تکمیلی دانشکده

9. تهیه نامه به ناظرین و داوران دفاع از پروپوزال و پایان نامه

10. تنظیم مکاتبات به مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه نسبت به معرفی ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
11. چک و دریافت نامه ها، مقاله های داخلی و خارجی دانشجویان کارشناسی ارشد
12. هماهنگی کلیه جلسات اعم از جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده، جلسات پروپوزال و دفاع نهایی پایان نامه

13. تنظیم و برنامه ریزی جلسات مختلف تحصیلات تکمیلی

14. تنظیم صورتجلسات تحصیلات تکمیلی

15.حضور در جلسات تحصیلات تکمیلی

 

 

آدرس: یاسوج - خیابان پارک ساحلی به سمت بیمارستان امام سجاد (ع) - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107