منو اصلی
طرح دروس

جهن دانلود کلیک کنید

   دانلود : طرح_درس_طرح_و_برنامه_ریزی_درسی_21322.pdf           حجم فایل 192 KB
   دانلود : طرح_درس_سنجش_و_اندازه_گیری_21321.pdf           حجم فایل 196 KB
   دانلود : طرح_درس_سمینار_مسائل_21320.pdf           حجم فایل 222 KB
   دانلود : طرح_درس_روش_تدریس_21319.pdf           حجم فایل 411 KB
   دانلود : طرح_درس_روش_تحقیق_21318.pdf           حجم فایل 502 KB
   دانلود : طرح_درس_داخلی_و_جراحی1_21326.pdf           حجم فایل 451 KB
   دانلود : طرح_درس_داخلی_و_جراحی_3_21325.pdf           حجم فایل 430 KB
   دانلود : طرح_درس_داخلی_جراحی2_ارشد_21324.pdf           حجم فایل 331 KB
   دانلود : طرح_درس_پایش_سلامت_بزرگسالان_داخلی_جراحی.pdf           حجم فایل 301 KB
لینکهای مفید