اطلاعیه ها

صلوات
منوی دانشکده
طرح دروس

جهن دانلود کلیک کنید

   دانلود : طرح_درس_طرح_و_برنامه_ریزی_درسی_21322.pdf           حجم فایل 192 KB
   دانلود : طرح_درس_سنجش_و_اندازه_گیری_21321.pdf           حجم فایل 196 KB
   دانلود : طرح_درس_سمینار_مسائل_21320.pdf           حجم فایل 222 KB
   دانلود : طرح_درس_روش_تدریس_21319.pdf           حجم فایل 411 KB
   دانلود : طرح_درس_روش_تحقیق_21318.pdf           حجم فایل 502 KB
   دانلود : طرح_درس_داخلی_و_جراحی1_21326.pdf           حجم فایل 451 KB
   دانلود : طرح_درس_داخلی_و_جراحی_3_21325.pdf           حجم فایل 430 KB
   دانلود : طرح_درس_داخلی_جراحی2_ارشد_21324.pdf           حجم فایل 331 KB
   دانلود : طرح_درس_پایش_سلامت_بزرگسالان_داخلی_جراحی.pdf           حجم فایل 301 KB
آدرس: یاسوج - خیابان شهید جلیل - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 07433234115
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107