منو اصلی
رئیس دانشکده
   نام و نام خانوادگی: خیرالله نوریان
 آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
 رشته تحصیلی: روان پرستاری
رتبه علمی: استادیار
 تلفن تماس : 07433234115
دورنگار: 07433234115
نشانی الکترونیکی:
noorian20@yahoo.com

 

 
دانلود رزومه  دکتر نوریان

شرح وظایف رئیس دانشکده : 
 
-اجراي مصوبات ابلاغ شده از سوی رياست و معاونت آموزش٬ تحقیقات و فن آوری دانشگاه
 -ايجاد زمينه هاي مناسب براي پيشرفت تحصيلي و رشد استعدادهاي دانشجويان از طريق مديريت و سازمان دهي مؤثر منابع انساني و مادي دانشکده
 - هماهنگي امور آموزشي ، پژوهشي ، اداري – مالي دانشكده
 - نظارت بر اجراي وظائف آموزشي ، پژوهشي و اجرائي اعضاي هيئت علمي
 - ارزيابي و هماهنگ كردن كليه فعاليت هاي واحدها و بخش هاي تابع دانشكد
 - شرکت در شورای آموزشی و شورای دانشگاه
 - نظارت بر كار شوراها يا كميته هاي آموزشي ، پژوهشي ، فرهنگي و ...... دانشكده
 - ارزيابي عملكرد سالانه مجموعه ي دانشكده و گزارش آن به معاونت آموزش٬ تحقیقات و فن آوری دانشگاه
 - بررسي و ارزيابي عملكرد اعضاء هیئت علمی و کارکنان دانشكده

لینکهای مفید