اطلاعیه ها

صلوات
منوی دانشکده
مسئول دفتر

معرفی مسئول دفتر

 

نام ونام  خانوادگی: زبیده میرگوشه

شماره تلفن : 07433234115آدرس: یاسوج - خیابان شهید جلیل - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 07433234115
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107