منو اصلی
مسئول آموزش

مسئول آموزش

      نام و نام خانوادگی: فاطمه دیزجانی

 آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی

وضعیت استخدامی: رسمی

سابقه کار : 25 سال

تلفن : 2235140

آدرس : یاسوج، جنب بیمارستان امام سجاد، معاونت آموزش، تحقیقات و فن آوری دانشگاه، طبقه دوم، حوزه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی یاسوج

شرح وظایف:


برنامه ريزي ساعات كلاس و امتحانات ميان ترم و پايان ترم 
 
ارسال دعوتنامه به مديران گروه و اساتيدجهت برنامه كلاسها و امتحانات ميان ترم و پايان ترم

 انتخاب واحد دانشجويان حذف و اضافه اضطراري

نقل و انتقالات دانشجويان (دادن فرم انتقالي، ميهماني، انصراف از تحصيل، مرخصي تحصيلي)

 دادن فرم اشتغال به تحصيل، تائيد فرم وام ضروري و عمومي براي امور دانشجويي برگزاري امتحانات ميان ترم و پايان ترم .

- گرفتن نمرات از اساتيد

- رسیدگی به اعتراضات دانشجويان  و ارجاع اعتراض به اساتيد

گرفتن كارنامه دانشجويان و تكثير يك نمونه كارنامه جهت دانشجويان و يك نسخه جهت بايگاني پرونده دانشجويان
 
- بررسي پرونده دانشجويان فارغ التحصيل 

بررسي پرونده دانشجويان مشروطه

تائيديه انتخاب واحد دانشجويان( امضاء توسط دانشجو- استاد راهنما و آموزش كل)

بررسي مشكلات دانشجويان شاهد و ارجاع به استاد راهنما

لینکهای مفید