منو اصلی
معاون پژوهش

مدیر پژوهش

 

     نام و نام خانوادگی: نازآفرین حسینی
     آخرین مدرک تحصیلی: دکتری                                         

     رشته تحصیلی: پرستاری
     رتبه علمی: استادیار
     تلفن تماس : 2234115-0741 
    دورنگار: 2234115-0741
    نشانی الکترونیکی :
hosseinichenar@yahoo.com   

دریافت روزومه


دکتر نازآفرین حسینی تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته پرستاری در سال 1370 در دانشگاه علوم پزشکی شیراز گذرانیده و در همان سال در مقطع کارشناسی ارشد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز پذیرفته شده و در سال 1373در گرایش پرستاری بهداشت جامعه فارغ التحصیل  گردیده اند. در دی ماه سال 1373 بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد، در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به عنوان عضو هیئت علمی مشغول به کارشده اند.  ایشان در سال 1389 موفق به اخذ در جه دکتری تخصصی در رشته پرستاری شده و هم اکنون به عنوان عضو هیئت علمی رسمی قطعی در دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب(س) دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با مسئولیت معاون پژوهشی و مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده مشغول فعالیت هستند.  

شرح وظایف معاون پژوهشی دانشکده

 1.  حضور درجلسات شوراي پژوهشي دانشگاه 

 1.  حضور درجلسات شوراي پژوهشي دانشگاه 

3- پیگیری و نظارت بر اجرای فرایند تصویب طرح های پژوهشی دانشکده

4- ارزشیابی فعالیت های پژوهشی سالانه اعضای هیأت علمی جهت ارتقا

5- گزارش فعالیت های پژوهشی دانشکده به مسئولین

6- برنامه ریزی سمینارهای علمی پژوهشی در سطح ملی و دانشگاهی و دانشکده

7- برنامه ریزی جهت افزایش فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده

8- ثبت و مستند سازی فعالیت های پژوهشی دانشکده

9 - ارزیابی کتب مورد نیاز دانشکده در رشته های پرستاری، مامایی و فوریت ها در مقاطع    کارشناسی و   کارشناسی ارشد و پیگیری خرید آن

10- پیگیری تکمیل و به روز رسانی سایت دانشکده

لینکهای مفید