اطلاعیه ها

صلوات
منوی دانشکده
شورای پژوهشی

وظايف شوراي پژوهشي دانشكده:

1. برنامه ريزي جهت ايجاد زمينه هاي اجرايي مصوباتي كه توسط معاونان آموزشي و تحصيلات تكميلي و پژوهشي موسسه ابلاغ مي گردد.

2. تدوين سياست هاي آموزشي و پژوهشي دانشكده يا آموزشكده با توجه به خط مشي آموزشي و پژوهشي موسسه جهت تصويب در مراجع ذيصلاح.

3. بررسي و تدوين طرحهاي آموزشي و پژوهشي دانشكده يا آموزشكده و ارجاع آنها به شوراهاي تخصصي آموزشي و تحصيلات تكميلي و پژوهشي و فناوري موسسه.

4. بررسي و تدوين طرحهاي ارزشيابي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي دانشكده يا آموزشكده و پيشنهاد ان به شوراهاي تخصصي آموزشي و تحصيلات تكميلي و پژوهشي و فناوري موسسه.

5. هماهنگي ميان گروه ها و بخشها در ارائه دروس مشترك.

6. اتخاذ تصميمات اجرايي براي هماهنگي و تطابق زماني تعليم و تحقيق در دانشكده يا آموزشكده .

7. بررسي و تعيين نياز دانشكده به عضو هيأت علمي جديد و پيشنهاد آن به شوراي موسسه براي تكميل اعضاي هيأت علمي هر گروه.

8. بررسي و پيشنهاد ظرفيت پذيرش به معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي موسسه.

9. بررسي و اظهار نظر در مواردي كه رئيس دانشكده به شورا ارجاع مي دهد.

10. بررسي تقاضاهاي فرصت مطالعاتي و پيشنهاد آن به شوراي موسسه.

11. بررسي طرح هاي پژوهشي و فناوری اعضاي هيأت علمي و ارجاع آن به شوراي تخصصي پژوهشي و فناوري موسسه.

12. تصويب عناوين رساله (پايانه نامه هاي تحقيقاتي دوره هاي كارشناسي ارشد و بالاتر ) با رويكرد حل موضوعات كاربردي و توسعه و تحقيق در موضوعات بنادين.

 

 اسامی اعضای شورای پژوهشی دانشکده پرستاری


- خانم دکتر شهلا نجفی
 - آقایدکتر محمد ذوالعدل
 - آقایدکتر اردشیر افراسیابی
  - خانم دکتر  ناز آفرین حسینی
 - آقایدکتر محسن سالاری
 - آقای دکتر علی کرم علمداری
  - خانم دکتر سیما محمدحسینی
 - آقای دکتر سیدجواد سادات
 -  خانم مرضیه حسینی
 - آقای دکتر عبدالله پورصمد
 - آقایدکتر خیراله نوریان
 - آقای محمد بهنام مقدم
 - آقایابوالفضل دهبانی
 - آقای محمد لطیف راستیان

 


 

 

کارشناس پژوهش

نام و نام خانوادگی: معصومه اشکان

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی پرستاری
تلفن: 07433235141
آدرس:
یاسوج، خیابان شهید دکتر جلیل، جنب بیمارستان امام سجاد (ع)، پردیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، طبقه دوم، واحد تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری

 

 

      شرح وظایف:

 

  1. هماهنگی کلیه جلسات اعم از جلسه شورای پژوهشی دانشکده، جلسات پروپوزال و دفاع نهایی پایان نامه
  2. حضور در جلسات شورای پژوهشی، جلسات دفاع از پروپوزال و دفاع پروپوزال و دفاع نهایی
  3. ارسال پروپوزال و گزارش نهایی پس از اصلاح به معاونت پژوهشی دانشگاه
  4. راهنمایی دانشجویان در خصوص انجام مراحل پژوهشی (از انتخاب استاد راهنما تا دفاع نهایی)
  5. تنظیم صورتجلسات و برنامه ریزی جلسات مختلف شورای پژوهشی دانشکده
  6. ارسال داوری های مربوط به جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد به معاونت پژوهشی دانشگاه هر سه ماه یکبار

 

 


 

 

 

آدرس: یاسوج - خیابان شهید جلیل - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 07433234115
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107