منو اصلی
طرح های در حال انجام

ردیف

سال

مجریان و همکاران طرح

عنوان

1.         

94

دکتر محمد ذوالعدل-آزاده اقبال منش-دکتر نوریان-دکتر رضا چمن

 

تاثیر طرحواره درمانی گروهی بر کنترل افسردگی اضطراب و استرس در بیماران دیابتی وابسته به انسولین

2.         

94

خانم دکتر حسینی- نگار کشاورز-مرضیه حسینی-دکتر جان محمد ملک زاده

بررسی تاثیر استفاده از الگوی ارتقاء سلامت پندر در اتخاذ رفتارهای تغذیه ای پیشگیرانه از سرطان کلورکتال در خانواده درجه یک افراد مبتلا

3.         

     94

دکتر خیراله نوریان- طاهره عبدیان-دکتر ذوالعدل-دکتر غفاریان شیرازی

تاثیر روان درمانی گروهی مبتنی بر امیدواری و شادکامی بیماران با اختلال افسردگی اساسی

4.         

          94

دکترمحمد ذوالعدل- مریم حسینی نژاد-دکتر نوریان-دکتر زهره کریمی-دکتر لیلا منظوری

بررسی تاثیر آموزش گروهی فرزند پروری بر افسردگی ،اضطراب و استرس مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی / کم توجهی

5.         

94

دکتر اردشیر افراسیابی فر- مرضیه محبی-سهیلا زابلی-دکتر کی نوش همایون-دکتر علی موسوی زاده

بررسی تاثیر رایحه درمانی روغن گل یاس با و بدون ماساژ درمانی بر شدت علائم شایع بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی

 

6.         

94

خانم دکتر نازآفرین حسینی- مریم حسینی نیک-دکتر خرامین-دکتر ذوالعدل

تاثیر نقاشی و آموزش مهارت های فرزند پروری به مادران بر علائم کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/کم توجهی

 

 

7.         

94

دکتر علی کرم علمداری – مریم خانعلی-دکتر ذوالعدل-دکتر افراسیابی

تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عملکرد خانوادگی مادران دارای فرزند تالاسمی مااژور

 

 

8.         

94

دکتر خیراله نوریان- فاطمه شریفی-دکتر محمد ذوالعدل-دکتر غفاریان شیرازی

بررسی تاثیر روان درمانی گروهی مبتنی بر درمان شناختی رفتاری بر اضطراب اجتماعی و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر 14 تا 16 سال دبیرستان های شهر یاسوج

9.         

94

دکتر محمد ذوالعدل- اعظم پورعباس-دکتر نوریان-دکتر موسوی زاده

تاثیر طرح واره درمانی یا مشاوره انگیزشی بر فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی پرستاران

10.      

94

دکتر اردشیر افراسیابی فر-

نسرین قنبری نیا-محمد بهنام مقدم-دکتر افراسیابی فر

مقایسه روش حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد و تجسم هدایت شده بر شدت بی خوابی و درد بیماران آرتریت روماتوئید

11.      

94

شهلا نجفی-

محمدطاهر رضا نژاد-دکتر افراسیابی فر-دکتر رضا چمن

مقایسه تاثیر آرام سازی‎‎جکوبسون و ماساژ نقطه هوگو برعلائم حیاتیو شدت درد ‏ بیماران کوله سیستکتومی

12.      

94

فاطمه مصلی نژاد-

دکتر اردشیر افراسیابی-دکتر ذوالعدل-دکتر افراسیابی فر

تاثیر ورزش عضلات کف لگن توام با ذهن آگاهی بر عملکرد جنسی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروز

 

 

13.      

94

شهلا نجفی-

فاطمه پیرامی-سهیلا زابلی-دکتر افراسیابی فر

تاثیر ورزش عضلات کف لگن بر شاخص های بهبود زخم زنان پس از اعمال جراحی کولورکتال

 

14.      

94

دکتر اردشیر افراسیابی فر- فاطمه کرمی-شهلا نجفی

مقایسه تاثیر تمرینات کوکسی-کاوتورن و فرانکل بر تعادل و ابعاد خستگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس.

15.      

94

شهلا نجفی-

یعقوب پرندوار-دکتر افراسیابی فر

تاثیر تمرینات تسهیلی عصبی عضلانی عمقی بر قدرت عضلانی و فعالیت های روزمره بیماران سکته مغزی

16.      

94

شهلا نجفی-

رحمان رضایی کیا-دکتر افراسیابی فر-دکتر محمد ذوالعدل

تأثیر حرکات غیرفعال اندام تحتانی بر پارامترهای همودینامیکی و تهویه ای بیماران تحت ونتیلاتور بستری در بخش مراقبت های ویژه

17.      

94

ابراهیم مومنی-

نرگس کاظمی-زهره کریمی-دکتر افراسیابی فر

مقایسه تاثیر شیردهی توسط مادر و اشباع حسی بر پارامترهای فیزیولوژیکی و واکنش های رفتاری درد پس از تزریق واکسن پنتاوالان در شیرخواران 4 تا 6 ماهه

18.      

94

دکتر محمد ذوالعدل-

ذبیح اله خوشدلی-دکتر محمد ملک زاده-دکتر نوریان-دکتر افروغی

مقایسه تاًثیرهیپنوتراپی با و بدون آموزش مؤلفه های هوش معنوی بر اضطراب دانشجویان

 

19.      

94

دکتر افراسیابی فر-

معصومه محمدیان-شهلا نجفی-دکتر افروغی

مقایسه تاثیر ماساژ یخ و باند سی بر میزان تهوع و استفراغ حاد و تاخیری ناشی از شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان

 

20.      

94

دکتر خیراله نوریان -

پریگل طاهری-دکتر زهره کریمی-دکتر ذوالعدل

بررسی تاثیر روان درمانی فردی با محوریت خود کارآمدی بر کیفیت زندگی بیماران تالاسمی

 

21.      

94

سید جواد سادات -

محمرضا کوه پیما-دکتر افراسیابی فر-دکتر محمد ذوالعدل

مقایسه تاثیر خروج زودهنگام ازتخت با خروج تدریجی توام با فعالیت در تخت بر شاخص های همودینامیک و عوارض ناشی از عمل گاسترکتومی آستینی

22.      

95

مسعود مقیمی-

نفیسه اسماعیل پور-دکتر زهره کریمی-دکتر محمد ذوالعدل

مقایسه تاثیر آموزش تاب آوری به دو شیوه تدریس برگشتی و سرویس پیام کوتاه بر استرس مادران دارای کودک عقب مانده ذهنی آموزش پذیر

23.      

94

دکتر علی کرم علمداری -راضیه طاهری-دکتر افراسیابی فر-آقای راستیان

مقایسه تاثیر آموزش حضوری و کتابچه آموزشی بر تبعیت از رژیم درمانی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع یک

24.      

94

دکتر نازآفرین حسینی-مرجان روزیطلب-دکتر ذوالعدل-مهرداد وثوقی

تاثیر مداخلات مبتنی  بر مدل خود مدیریتی 5A بر شدت خستگی و افسردگی بیماران مبتلا به سرطان تح شیمی درمانی

25.      

95

دکتر خیراله نوریان-سعید شفیعی-دکتر ذوالعدل-دکتر غفاریان شیرازی

مقایسه تاثیر تن آرامی پیشرونده با پیاده روی آرام بر امید به زندگی و خود کارآموزی عمومی ساکنین سرای سالمندان شهر یاسوج

 

26.      

 95

خانم پرستو راد

تاثیر گاز آنتونوکس استنشاقی با و بدون بیحسی بر پیامدهای زایمان

27.      

95

شهلا نجفی- مجید صادقی-دکتر افراسیابی فر-سهیلا زابلی پور

مقایسه تاثیر ماساژ بازتابی کف پا و تمرینات کششی بر شدت درد و ابعاد خستگی بیماران مبتلا به روماتیسم مفصلی

28.      

95

دکترمحمدذوالعدل -  مهوش محمدی-دکتر خیراله نوریان-دکتر غفاریان شیرازی

تاثیر رفتار درمانی عقلانی- هیجانی بر صمیمیت و رضایت زناشویی پرستاران مؤنث

 

لینکهای مفید