اطلاعیه ها

صلوات
منوی دانشکده
مسئول حسابداری

مسئول حسابداری

 

نام و نام خانوادگی: اکبر طباطبایی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

آدرس: یاسوج - خیابان شهید جلیل - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 07433234115
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107