پنج شنبه ١١ خرداد ١٤٠٢

اطلاعیه ها

- بیشتر -

نظر سنجی

معرفی معاون آموزشی

معرفی معاون آموزشی دانشکده پرستاری

 

نام و نام خانوادگی: دکتر علی کرم علمداری

مدرک تحصیلی: آموزش تحقیقات بهداشتی

رتبه علمی: استادیار

تلفن تماس : 33227573-074

دورنگار:   33227573-074

پست الکترونیکی: akalamdari@yahoo.com

"دریافت رزومه"


شرح وظایف معاون آموزشی دانشکده

۱ـ برگزاری و شرکت در جلسات آموزشی دانشکده

۲ـ شرکت در جلساتی که از طرف اداره امور آموزشی و معاونت آموزشی دانشگاه برگزار می گردد

۳ـ شرکت در کمیته منتخب دانشکده جهت پیگیری و بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان دانشکده

۴ـ شرکت در شورای آموزشی دانشگاه در طول سال

۵ـ احتساب میزان حق التدریس اساتید درون و بیرون دانشکده ای و ارسال آن به معاونت آموزشی دانشگاه

6ـ نظارت بر حسن اجرای روند ثبت نام دانشجویان

7ـ نظارت بر حسن اجرای امتحانات پایان ترم

8ـ نظارت بر امور مدیران گروههای آموزشی کلیه رشته های موجود در دانشکده

9ـ بررسی وضعیت ارتقاء پایه سالیانه اساتید هیئت علمی در طول سال و بررسی نهائی آنها جهت ارائه به معاونت آموزشی دانشگاه

10ـ شرکت در جلسات معارفه و توجیه امور کلی آموزشی و بالینی دانشجویان جدیدالورود هر سال

11ـ پیگیری امور مربوط به انتخاب استاد نمونه و معرفی آنان جهت بررسی امتیازات

12ـ تهیه تقدیر نامه جهت مسئولین و پرسنل بیمارستانهائی که به نحوی در تسهیل امور بالینی همکاری می نمایند

13ـ صدور گواهی تائید همکاری مدرسین خارج از دانشکده در طول سال تحصیلی

14ـ شرکت در جلساتی که از طرف ریاست دانشکده اعلام می گردد

15ـ همکاری در نیازسنجی کادر آموزشی جهت اعلام نتایج به معاونت آموزشی دانشگاه

16ـ بررسی و پیگیری امور مربوط به تقاضای دانشجویان در خصوص انتقال، میهمان، انصراف از تحصیل و اخراج بر اساس ضوابط آموزشی موجود

17ـ بررسی و ارسال نتایج نهائی ظرفیت پذیرش دانشجویان رشته های مختلف موجود به دانشگاه

18 ـ نظارت بر امور آموزشی دانشکده

19ـ نظارت بر تامین نیازهای آموزشی دانشکده از طریق هماهنگی مسئولین برنامه ، مسئولین گروهها و هماهنگ کنندگان دروس

20ـ دریافت بخشنامه ها ، دستور العمل ها و طرح در شوراهای آموزشی دانشکده و ارسال پاسخ های ضروری مربوطه

21ـ شرکت در شورای آموزشی گروههای مختلف آموزشی دانشکده

22ـ تائید گواهی های مورد نیاز دانشجویان

23ـ نظارت بر حسن اجرای مقررات و ظوابط آموزشی دانشگاهی