پنج شنبه ١١ خرداد ١٤٠٢

اطلاعیه ها

- بیشتر -

نظر سنجی

معرفی معاونت دانشجویی، فرهنگی

 


  •      
  •   معاونت دانشجوئی و فرهنگی مسئولیت دارد که فعالیت های فرهنگي - هنری دانشكده را با توجه به سیاست های ابلاغ شده مديريت نماید.

 

سیاست های فرهنگی دانشكده با مبنای دستورات واحكام دين مبين اسلام براساس دستورالعمل هایی که از معاونت فرهنگي دانشگاه ابلاغ ميگردد، مشخص می شود .

        .رشد و اعتلاي فرهنگ ، اخلاق و معارف ديني و فراهم نمودن بسترهاي لازم جهت دانشجويان ، كاركنان ، اساتيد

· رشد و اعتلاي معرفتي دانشجويان با افزايش معارف ديني

· احياء و تعميق خودباوري و هويت ملي

· طراوت بخشي و ايجاد نشاط روحي در سطح دانشكده

· توسعه فرهنگ اقامه نماز

· ترميم ارائه الگوي ارتباط سالم

· ايجاد زمينه هاي مناسب در راستاي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب

· تعميق فرهنگ كتابخواني

· تطهير نفوس با تأكيد بر معارف قرآني

· توجه به مسايل عاطفي ، روحي ، رواني ، اقتصادي اجتماعي دانشجويان

· نهادينه سازي فرهنگ مشاوره در راستاي پاسخگويي به نيازهاي دانشجويان

· توسعه و تعميق فرهنگ شهادت و حفظ ارزش هاي دفاع مقدس

· ايجاد انگيزه در دانشجويان و ايجاد روحيه تحقيق