پنج شنبه ١١ خرداد ١٤٠٢

اطلاعیه ها

- بیشتر -

نظر سنجی

شورای تحصیلات تکمیلی

 

                              برنامه زمان بندی جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری

 

نام جلسه

موضوع جلسه

زمان جلسه

شورای تحصیلات تکمیلی بدو ترم

برنامه ریزی نیمسال دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری

سه هفته قبل از انتخاب واحد در هر نیم سال تحصیلی

شورای تحصیلات تکمیلی حین ترم

مسائل و مشکلات آموزشی

اواسط نیمسال تحصیلی

شورای تحصیلات تکمیلی پایان ترم

مسائل و مشکلات آموزشی،تعییت تکلیف وضعیت تحصیلی دانشجویان که در موعد مقرر از پایان نامه خود دفاع نکردند.

پایان ترم قبل از شروع نیمسال بعد

توجه: سایر جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده بر حسب ضرورت مانند تصویب عنوان، دفاع از پروپوزال، و دفاع از پایان نامه و بررسی موارد مربوط به تحصیلات تکمیلی برگزار خواهد شد.

 

ترکیب شورا :

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

آدرس الکترونیکی

1

ابولفضل دهبانی زاده

ریاست دانشکده

salarimo@yums.ac.ir

2

خانم دکتر شهلا نجفی

عضو شورا

hossini3270@yahoo.com

3

دکتر علی کرم علمداری

معاون آموزشی و عضو شورا

akalamdari@yahoo.com

4

خانم دکتر نازآفرین  حسینی

عضو شورا

n_hosseini@nm.mui.ac.ir

5

دکترمحمد ذوالعدل  

عضو شورا

zoladl@yahoo.com

6

دکتر علی کرم علمداری

عضو شورا

alialamdari2009@gmail.com

7

دکتر عبدالله پورصمد

عضو شورا

Ab-poursamad@yahoo.com

8

خانم دکتر سیما محمد حسینی

عضو شورا


9

دکتر سید جواد سادات

عضو شورا

 

 

     

 

شرح وظایف شورای تحصیلات تکمیلی

  • همکاری با مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه، تصمیمات هیأت رئیسه و آیین نامه­ ها و برنامه­ های مصوب 

  • تدوین و پیشنهاد برنامه­ های آموزشی دوره­ های کارشناسی ارشد به شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
  • پیشنهاد تغییرات لازم در نحوه اجرای برنامه ­های درسی در چارچوب ضوابط مصوبات ابلاغی
  • بررسی آیین نامه های ­تحصیلات تکمیلی و اظهار نظر درباره آن ها
  • پیشنهاد طرح های مناسب آموزشی غیررسمی کوتاه مدت و میان مدت به شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
  • برآورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در دوره های تحصیلات تکمیلی و ارائه آن به تحصیلات تکمیلی دانشگاه
  • بررسی کیفیت آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی
  • بررسی کیفیت آموزشی اعضای هیئت علمی فعال در دوره های تحصیلات تکمیلی
  • بررسی پیشنهاد تأسیس رشته ها و دوره های تکمیلی جدید در دانشکده
  • تصویب عناوین پایان نامه های تحقیقاتی دوره های کارشناسی ارشد پرستاری