پنج شنبه ١١ خرداد ١٤٠٢

اطلاعیه ها

- بیشتر -

نظر سنجی

رسالت و اهداف

رسالت ) مأموریت) :

رسالت برنامه آموزشی جامع پرستاری تربیت دانش آموختگانی است که با تکیه بر دانش روز، مهارت و کارآمدی، ایمان و تعهد، دلسوزی و مهربانی ، اخلاق حرفه ای و برقراری ارتباطات موثر حرفه ای ، مراقبت های پرستاری مورد نیاز آحاد جامعه را در کلیه سطوح از پیشگیری تا بازتوانی با استفاده از ابزار های استاندارد و بهره گیری از تکنولوژی جدید و به روز ارائه کند.

دورنما) چشم انداز) :

برنامه های جامع آموزشی دانشکده پرستاری )پایه تا تحصیلات تکمیلی( طی ده سال آینده همگام با نیاز های در حال تغییر جامعه بتواند استاندارد های ملی و بین المللی آموزش پرستاری را کسب نماید به طوریکه دانش آموختگان پرستاری بتوانند جایگاه حرفه­ای و موثری در ارائه مراقبت ها در کلیه سطوح سلامت از پیشگیری تا بازتوانی در نظام عرصه خدمات سلامت کشور ایفا نمایند و با ارائه خدمات اثربخش مسیر پیشرفت سطح سلامت آحاد جامعه و ارتقاء کیفیت زندگی مردم را فراهم سازد. لذا انتظار می رود دانشکده پرستاری در آینده یکی از دانشکده ها مطرح در سطح ملی باشد.

اهداف و پیامد های مورد انتظار :

* دانش آموختگان در تعیین نیازهای مراقبتی، حمایتی و آموزشی سلامت مددجویان در قالب تشخیص های پرستاری با رویکرد پژوهش محور توانمند گردند.

* دانش آموختگان توانایی لازم در برقراری ارتباط مناسب و موثر حرفه ای با بیماران، همراهان بیماران و خانواده ها و سایر اعضاء تیم سلامت را داشته باشند.

* دانشکده در تدوین برنامه ها و  آموزش  پرستاری تعالی اخلاقی، اعتلای فرهنگ اسلامی، رشد معنوی، پیشرفت متوازن که زمینه ساز رشد دانشجویان است را همواره مورد تایید قرار می­دهد.

* دانش آموختگان قادر باشند به منظور رفع مشکلات و ارتقاء سلامت مددجویان در همه رده های سنی و عرصه های مختلف مراقبتی همواره برنامه مراقبت سلامت مبتنی بر فرایند پرستاری را تدوین، اجرا و ارزشیابی نمایند.

* به منظور داشتن دانش حرفه ای روزآمد و ارائه خدمات براساس شرایط واقعی زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی دانش آموختگان به سمت یاد گیرنده مادام العمر هدایت شوند.