پنج شنبه ١١ خرداد ١٤٠٢

اطلاعیه ها

- بیشتر -

نظر سنجی

ریاست دانشکده

معرفی سرپرست دانشکده پرستاری

 

نام و نام خانوادگی: اقای ابوالفضل دهبانی زاده      

رشته تحصیلی: پرستاری  (گرایش داخلی - جراحی)  

تلفن تماس : 33234115-074

 دورنگار: 33234115-074

پست الکترونیکی:abolfazl.dehbanizade@gmail.com

 

علم سنجی

 

شرح وظایف:

- تنظیم شرح وظایف مسئولین گروه های آموزشی

- راند و بازدید بالینی مراکز درمانی وبخشهایی که دانشجویان کارآموزی دارند

- بررسی لازم در امر نیازسنجی کادر آموزشی جهت اعلام نیاز به ریاست دانشکده

- بررسی و ارسال نتایج نهایی ظرفیت پذیرش دانشجویان رشته های مختلف موجود در دانشکده به دانشگاه

- نظارت بر حضور و غیاب اساتید دانشکده و تذکرات مورد لزوم

- نظارت بر حسن اجرای مقررات و ضوابط آموزشی دانشگاهی در دانشکده

- برگزاری جلسات مستمر با مدیران گروه رشته های مختلف جهت رسیدگی به امور آموزش

- شرکت در شورای آموزشی دانشکده ودانشگاه جهت بحث و بررسی مشکلات بالینی و آموزشی

- نظارت بر اجرای آموزشی بالینی و تئوری